Imprimeix
Categoria: Wi-Fi
Vist: 8744

 

Configuració d'un dispositiu chromebook per connectar-lo amb la Wi-Fi "Escoles Connectades"


Quan es configuren els paràmetres de la nova xarxa wifi "Escoles Connectades" a un chromebook s'hauràn d'emplenar de la manera següent, tal com es veu a la imatge:

chromebook 1.png

Els paràmetres a omplir són els següents:

 

 Consideracions de seguretat:

Chromebook 2.png

Si ja teníeu qualque chromebook configurat i ara no pot connectar a la wifi i surt un missatge que s'ha rebutjat el certificat d'autenticació de manera local, llavors en el paràmetre Certific CA servidor haureu de canviar de Predeterminat a No comprovar .

 

IMPORTANT: Recordau que només podeu tenir un únic dispositiu per usuari corporatiu connectat a la nova xarxa wifi "Escoles Connectades".