Connexió amb la xarxa Wi-Fi centralitzada Xarxipèlag-2.0 des d'un equip amb Linux Ubuntu

 

wifi Aquest document descriu el procediment de connexió d'un equip amb Linux Ubuntu a la xarxa sense fils (Wi-Fi) del centre, per a dos casos distints:

 • per a un equip propietat del centre, configurat per a ser utilitzat per usuaris diferents.

 • per a un equip particular, configurat per a ús d'un sol usuari.

 

 

Procediment per a connectar un ordinador del centre a la xarxa Wi-Fi i habilitar la connexió per a TOTS els usuaris de l'equip

 

Aquest procediment s'ha d'utilitzar en els casos en què es vol habilitar una connexió a la xarxa sense fils del centre, disponible per a tots els usuaris de l'equip. Això evita, per exemple, que s'hagi de configurar la Wi-Fi individualment i, sobretot, que l'alumnat pugui conèixer la contrasenya de la connexió.

 

Un cop iniciada la sessió com a administrador, fixau-vos com la icona de xarxa sense fils, a la part superior de la pantalla, està sense connexió: 

icona_xarxa_3  per a Ubuntu 10.04

1204 per a Ubuntu 12.04

Feu clic, amb el botó dret del ratolí, sobre la icona de xarxa sense fils icona_xarxa_3 o 1204 , i triau l'opció Edita les connexions...

 

thumb_capt_1

 

A la finestra Connexions de xarxa, feu clic a la pestanya Sense fil. La finestra, a la part central, no mostra cap connexió desada. Per crear una connexió, feu clic al botó Afegeix.

 

capt_2

 

Cada centre té un identificador de xarxa (l'anomenat SSID) propi, diferent dels altres, constituït per les sigles “xw” seguides de les 6 darreres xifres del codi de centre. Per exemple, l'identificador de la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag-2.0 en un centre de codi 07507011 és xw507011.

 

A la finestra d'edició, introduïu l'identificador de xarxa en el camp Nom de la connexió i en el camp SSID. En aquest exemple és xw507011.
A més, marcau les caselles:

 • "Connecta automàticament"
 • "Disponible per a tots els usuaris" MOLT IMPORTANT!

 

capt_3

 

Feu clic a la pestanya Seguretat de la xarxa sense fil. Els paràmetres a omplir són els següents:

 • Seguretat: WPA i WPA2 Enterprise
 • Autenticació: EAP protegit (PEAP)
 • Identitat anònima: (deixau-ho en blanc)
 • Certificat de CA: (Cap)
 • Versió del PEAP: Automàtic
 • Autenticació interna: GTC
 • Nom d'usuari: l'identificador SSID sense la lletra "x". En aquest exemple, w507011.
 • Contrasenya: ******

 

capt_4

 

Feu clic al botó Aplica... Apareixerà la finestra d'autenticació, on heu d'introduir la contrasenya d'administrador.

 

capt_5

 

Finalment, a la finestra de Connexions de xarxa, a la pestanya Sense fil, ja surt el nom de la connexió creada:

 

capt_6

 

Ara, qualsevol usuari que iniciï sessió, ja trobarà establerta la connexió a la xarxa Wi-Fi del centre:

 

thumb_capt_7b