Connexió amb la xarxa Wi-Fi centralitzada Xarxipèlag-2.0 des d'un equip amb Windows XP

wifi

El Windows no inclou amb el sistema operatiu el programari necessari per connectar amb la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag 2.0 (la xarxa Wi-Fi amb gestió centralitzada de la Conselleria). Per això, per connectar a aquesta xarxa amb ordinadors que executin Windows és necessari instal·lar programari addicional al sistema.

Disposam de dues opcions:

a) Utilitzar una versió amb llicència GPL del client de SecureW2

És un afegit al gestor de xarxes Wi-Fi del Windows; per tant, si hom es decideix per aquesta opció la gestió de les xarxes sense fils la seguirà fent el mateix Windows. Aquest fet fa que aquesta opció sigui especialment recomanada per als portàtils que no són propietat del centre, com per exemple el portàtil particular del professor que es connecta a diferents xarxes i on la xarxa del centre és una més de les possibles. Aquesta opció té el desavantatge d'haver d'introduir el nom d'usuari i la contrasenya per connectar a la Wi-Fi cada vegada que s'arrenca l'ordinador.

 Configuració del SecureW2 en Windows XP

 securew2-xarxipelag.zip


b) Utilitzar el programari lliure wpa_supplicant

És un substitut del gestor de xarxes sense fils del Windows. Ho recomanam per als ordinadors propietat del centre. La configuració de l'accés a la xarxa es fa en el moment d'instal·lació del programari, en què s'introdueixen totes les dades necessàries i ja no cal introduir-les mai més.

 Configuració del wpa_supplicant en Windows XP

wpa_supplicant-0.7.3.exe