Imprimeix
Categoria: Acord Marc 2021/1
Vist: 310

Els centres que iniciïn la tramitació d'un contracte basat en l'Acord Marc 2021/1 de "Subministrament d'ordinadors portàtils per a centres educatius no universitaris de les Illes Balears", han de sol·licitar el vistiplau previ de la Conselleria emplenant el formulari de més avall i en el qual s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Si l'import total del contracte, sense IVA, és inferior a 15.000 €

  1. El FULL DE COMANDA signat i segellat corresponent al lot dels equipaments que es volen adquirir. 

   Per generar el FULL DE COMANDA s'ha de descarregar el full de càlcul corresponent que es pot trobar a l'article "Fulls de càlcul per comparar pressuposts i generar el full de comanda en un contracte basat en l'Acord Marc AM 2021/1" en aquest mateix lloc web.

És recomanable:

  1. Una memòria justificativa sobre la necessitat d'adjudicar un contracte basat en aquest acord marc.

Podeu trobar un model d’aquest document a l'article "Models de documents necessaris per formalitzar un contracte basat en l'Acord Marc AM 2021/1" de la secció "Acord Marc 2021/1" del lloc web coordinaciotic.ieduca.caib.es.

  1. Un certificat acreditatiu de la disponibilitat dels fons necessaris.

Podeu trobar un model d’aquest document a l'article "Models de documents necessaris per formalitzar un contracte basat en l'Acord Marc AM 2021/1" de la secció "Acord Marc 2021/1" del lloc web coordinaciotic.ieduca.caib.es.

b) Si l'import total del contracte, sense IVA, és igual o superior a 15.000 €

  1. EFULL DE COMANDA signat i segellat corresponent al lot dels equipaments que es volen adquirir. 

   Per generar el FULL DE COMANDA s'ha de descarregar el full de càlcul corresponent que es pot trobar a l'article "Fulls de càlcul per comparar pressuposts i generar el full de comanda en un contracte basat en l'Acord Marc AM 2021/1" en aquest mateix lloc web.

  1. Una memòria justificativa sobre la necessitat d'adjudicar un contracte basat en aquest acord marc.

   Podeu trobar un model d'aquest document a l'article Models de documents necessaris per formalitzar un contracte basat en l'Acord Marc AM 2021/1" de la secció "Acord Marc 2021/1" del lloc web coordinaciotic.ieduca.caib.es).

  2. Un certificat acreditatiu de la disponibilitat dels fons necessaris.

   Podeu trobar un model d’aquest document a l'article "Models de documents necessaris per formalitzar un contracte basat en l'Acord Marc AM 2021/1" de la secció "Acord Marc 2021/1" del lloc web coordinaciotic.ieduca.caib.es).

MOLT IMPORTANT:
una vegada emplenat i enviat el formulari, el sistema us contestarà, per correu electrònic, informant que s'ha rebut aquesta tramitació d'inici i retornarà un número de TICKET (RT) que caldrà guardar, ja que aquesta referència se sol·licitarà en el tràmit de tancament de l'expedient:

"Recepció i pagament d'un contracte basat en l'Acord Marc 2021/1".