Descarregau el full de càlcul corresponent a l'equipament que s'ha d'adquirir per tal de formalitzar el full de comanda de l'equipament. El format dels fulls de càlcul és ODS, el format que utilitza el paquet ofimàtic LibreOffice. S'ha d'utilitzar aquest software per generar les comandes. Amb Excel NO funcionarà

LibreOffice és un programari lliure, gratuït i multiplataforma.

 
 Lot  Descàrrega
 Lot 1. Portàtil bàsic               (14'') ic_file_download_black_24dp_1x
 Lot 2. Portàtil tàctil 2 en 1    (11,6'') ic_file_download_black_24dp_1x
 Lot 3. Portàtil de gama alta  (15,6'') ic_file_download_black_24dp_1x

 

Notes importants:

1. Al lot 1 i 2 només hi ha una empresa adjudicatària.

2. Per descarregar aquesta documentació s'ha d'emprar un ordinador connectat a la xarxa corporativa de la CAIB, per tant, s'ha de descarregar des del centre.

3. Els fulls de càlcul s'han d'obrir amb LibreOffice.