No puc entrar a l'aula virtual amb la meva contrasenya.

Aquest problema es pot produir pels següents fets:

1- La contrasenya introduïda no és vàlida perquè l'usuari no es recorda de la contrasenya correcta. En aquest cas l'usuari ,tant si s'és alumne com professor , s'ha de dirigir a la secretaria o personal del seu centre que gestioni el programa SEU per demanar una nova contrasenya. Seguint el procediment, la secretaria li proporcionarà una contrasenya provisional que l'usuari haurà de modificar mitjançant la plana web corresponent de canvi de contrasenya. Una vegada s'hagi canviat la contrasenya, després d'una mitja hora aproximàdament es podrà entrar a l'aula virtual.

2- La contrasenya introduïda ha caducat. En aquest cas el propi usuari pot modificar directament la contrasenya a la plana corresponent de canvi de contrasenya segons sigui alumne o professor. Una vegada s'hagi canviat la contrasenya, s'ha d'esperar mitja hora i després l'usuari podrà entrar a l'aula virtual.

3- L'usuari no es troba assignat al centre d'educatiu. Per tant, no pot entrar a l'aula virtual del centre. En aquest cas l'usuari s'ha de dirigir a la secretaria o personal del seu centre que gestioni el programa SEU per demanar l'assignació del seu compte d'usuari al centre.