Com podem configurar REDOLS perque la barra de menú sempre sigui visible a la part superior de la nostra web? (tal com ho ha configurat http://iessoller.com)

 

1.- Afegir un GINY tipus html personalitzat:

 

A  l'element Portada (Barra dreta) o a l'element Portada (Barra Esquerra) (segons tengueu la vostra web configurada) afegir un giny tipus html personalitzat.

 

2.- copiar el següent texte:

 

Deixar en blanc l'apartat títol i a l'apartat contingut copiar el següent texte:

<script src="https://educaciodigital.cat/portal/menu-nodes.js"></script>

  

Ús avançat

Just davant de l'etiqueta "script" que carrega el codi podeu afegir-hi un altre script on es defineixi un objecte anomenat NODES_MENU_SETTINGS. Aquest objecte permet ajustar determinades variables de funcionament de l'script:

ParàmetreDescripcióValor per defecte
fontSize Mida de la lletra als menús i submenús "0.8em"
backgroundColor Color de fons dels submenús Color de fons del Nodes
textTransform Mostra menús en majúscula (uppercase) o text normal (none) "uppercase"
menuSeparator Estil de la barra vertical que separa els menús "2px solid {color del menu}"
menuBorderBottom Barra horitzontal sota el menú. Assigneu none per eliminar-la "2px solid {color del menu}"
submenuBorder Estil del contorn dels submenús "1px solid {color del menu}"
submenuTextTransform Mostra submenús en majúscula (uppercase) o text normal (none) "none"

 

Per exemple, per fer que el menú aparegui amb lletra més gran, sense convertir text a majúscula i amb barres separadores de color blau, caldria posar aquest codi dins del giny HTML:

<script>
NODES_MENU_SETTINGS = {
  fontSize: "1em",
  textTransform: "none",
  submenuTextTransform: "uppercase",
  menuSeparator: "2px solid blue"
}
</script>
<script src="https://educaciodigital.cat/portal/menu-nodes.js"></script>

 

IMPORTANT: Observeu que hi ha dos conjunts d'etiquetes "script", una per a la configuració especial i l'altra per cridar el codi.

 

Gràcies a Arseni Henández per aquesta aportació, :)