L'accés al compte '@educaib.eu' personal es realitza via un navegador web. Així mateix, hi ha la possibilitat de configurar el correu electrònic personal en un dispositiu mòbil.

 

Accés via un navegador web

Heu d'accedir a l'adreça web http://correu.educaib.eu

En aquesta pàgina d'identificació, haureu d'introduir les credencials (codi_usuari i contrasenya) corporatives de la CAIB:

 

thumb_educaib5p

 NOTA: El codi_usuari és del tipus x43221320 o u123212.
És a dir, les mateixes credencials que utilitzau per entrar a qualsevol programari de la Conselleria;
com per exemple, el Portal del Personal o l'Aula Virtual del centre.

 

Finalment, podreu veure el vostre compte de correu personal, que té el mateix funcionament que un compte de Gmail estàndard:

 

thumb_educaib6p

 

Per accedir als serveis que ofereix la GSuite de Google, s’ha de pitjar el botó "Aplicacions de Google" drive3 del menú superior dret de la bústia personal:

 

eines googleA

 

NOTA PER ALS NOUS USUARIS: En accedir per primera vegada, haureu d’acceptar la pàgina de benvinguda, que conté una explicació sobre els serveis oferts:

thumb_cp