wifi

El Windows 11 no inclou amb el sistema operatiu el programari necessari per connectar amb la xarxa de Escoles Connectades. Per això, per connectar a aquesta xarxa amb ordinadors que executin Windows 11 és necessari instal·lar programari addicional al sistema.

Previament a la configuració de la xarxa Wi-Fi s'haurà d'instal·lar el plugin EAP-GTC de Huawei

Descàrrega

http://edudownload.caib.es/software/windows/win10/wifi/Huawei_EAP-GTC.exe  (només accessible des dels centres):


Instal·lació

Per instal·lar aquest plugin simplement feu doble clic i seguiu les instruccions:

thumb_1

Configuració

Una vegada instal·lat aquest plugin heu d'anar al quadre inferior de cerca (búsqueda) i escriure tauler de control (o panel de control)

búsqueda thumb

En la nova finestra heu d'anar a  Centro de redes y recursos compartidos

centro redes thumb

En el menú on posa Cambiar la configuración de red heu de seleccionar  + configurar una nueva conexión o red

configurar nueva conexión

En la nova finestra heu de seleccionar Conectarse manualmente a una red inalámbrica

conectarse manualmente

 

En la nova finestra haureu de posar la informació tal com s'indica en els camps següents:


Nom de la xarxa: el nom de la vostra xarxa. És el codi del vostre centre substituint el "07" inicial per ec (en aquest exemple ec507011)
Tipus de seguretat: WPA2-Enterprise
Tipus de xifratge: AES
Clau de seguretat: en blanc
Inicia aquesta connexió automàticament: activat   (les altres opcions desactivades)

manualment xarxa sensefil

Un cop creat el perfil, s'ha de configurar la connexió. Haureu de clicar a Canvia la configuració de la connexió

afegit


Dins la secció Connexió heu d'activar Connecta't automàticament quan la xarxa sigui a l'abast.

connexió

Dins la secció Seguretat heu de seleccionar Mètode d'autenticació de la xarxa: Microsoft EAP protegido (PEAP)

seguretat2

A la seva dreta heu de pitjar el botó Configuració, per tal de configurar el métode d'autenticació. Tal com s'indica a la figura d'abaix heu de seleccionar lo següent:
Verificar la identitad del servidor validando el certificado: desactivat
Conectarse a estos servidores: desactivat
Método de autenticación: Huawei EAP-GTC
Habilitar reconexión rápida: activat
Aplicar protección de acceso a redes:desactivat
Desconectar si servidor no presenta TLV: desactivat
Habilitar privacidad de identidad: desactivat

propiedades EAP

En la finestra anterior de Propietats de la xarxa sense fil, anau a Configuració avançada.
Dins la secció Configuració de 802.1x heu d'activar Especifica el mode d'autenticació.
En el desplegable seleccionau Autenticació d'usuaris o d'ordinadors, la resta va desactivat.

802.1x

Dins la secció Configuració 802.11, heu de deixar-ho tal com està

802.11

En acabar de configurar els paràmetres de la xarxa wifi s'haurà de reiniciar l'ordinador.
Una vegada reiniciat, haureu d'emplenar amb el vostre usuari corporatiu (habitualment xDNI o uXXXXX en el cas dels professors i zXXXXX o eNIF en el cas dels alumnes) i la vostra contrasenya, el camp logon domain s'ha de deixar en blanc.

IMPORTANT: Recordau que només podeu tenir un únic dispositiu per usuari corporatiu connectat a la xarxa wifi "Escoles Connectades".

 

Aquesta prova de connexió s'ha realitzat amb un Windows 11 d'aquestes característiques:

version W11