En aquesta petita nota volem recordar que per poder usar ExerMath amb les adreces electròniques de les plataformes dels centres (Google Workspace o Microsoft Teams) és necessari habilitar diversos permisos en el servidor ExerMath que permetin accedir a aquest servidor als usuaris (professorat i alumnat) dels centres.

Per tant, els centres de la CAIB interessats en usar ExerMath poden sol·licitar-ho obrint una consulta al Servei de Tecnologies i indicant el nom del domini que utilitza el centre a la seva plataforma, és a dir, el sufix que hi ha darrera l'@ en les adreces de correu del professorat i de l'alumnat del centre.

Els centres que utilitzen un Moodle gestionat per la Conselleria no han de fer res, ja que disposen de tot lo necessari per poder usar ExerMath.