Els trecaclosques Zukei són uns jocs creats per Naoki Inaba que consisteixen en dibuixar figures geomètriques a partir d'un conjunt donat de punts del pla, és a dir, els vèrtexs de la figura que s'ha de dibuixar es troben entre aquests punts donats. Són 36 puzles Zukei agrupats en tres fulls d'exercicis de 12 puzles cada un. És un exemple d'integració de GeoGebra amb ExerMath. La implementació amb GeoGebra es deu a Jason Wofsey. Els enllaços amb els fulls són:

Trencaclosques Zukei de nivell 1

Trencaclosques Zukei de nivell 2

Trencaclosques Zukei de nivell 3

Des de la biblioteca de fulls d'exercicis (https://exermath.caib.es/library/), el professorat que usa ExerMath pot compartir aquests fulls amb l'alumnat a Moodle, a Classroom o a MS Teams.

El mini-vídeo següent mostra com s'han de resoldre els exercicis: