Recomanacions d'ús dels carretons de càrrega, emmagatzematge i transport d'ordinadors ultraportàtils (CONTR 2010 543 i CONTR 2011 1370).

 

El carretó de càrrega per als portàtils que reben els centres educatius està dotat de portes davanteres i porta posterior.

Les portes davanteres on es troba la serigrafia del logotip del projecte donen accés a les calaixeres on ubicar els portàtils. La porta posterior dóna accés a les bases elèctriques i als emplaçaments on allotjar les fonts d'alimentació.

Les claus de la porta davantera i posterior són les mateixes. En cas de pèrdua o trencament de les mateixes podeu sol·licitar un joc a olco@ono.com

El carretó disposa de 4 rodes, les davanteres amb fre. Un cop ubicat el carretó a l'aula, premeu el fre accionant amb el peu la pestanya de la roda cap avall perquè el carretó no es mogui amb el contacte dels alumnes.

A dins del carretó hi ha uns adhesius numerats per enganxar els números als casellers de plàstic on s'allotgen els ordinadors.

A la part posterior s'allotgen les fonts d'alimentació dels ordinadors.

Per això trobareu a la calaixera superior dreta cintes de velcro per subjectar les fonts d'alimentació. Aquestes cintes de velcro cal inserir-les en la part posterior de les calaixeres de la mateixa manera que una d'exemple que ve instal·lada de fàbrica.

Una vegada subjecta la font d'alimentació, passau el cable del connector de la font d'alimentació cap a la part davantera, ajudat pel llistó que trobareu a la part posterior. Introduïu el cable per la mordassa que conforma el canal lliure de la calaixera a la part frontal.

Connectau el cable de xarxa de la font d'alimentació a la presa de corrent tipus schuko més propera de les regletes laterals. El cable sobrant de la font d'alimentació de la part posterior es recollirà fent cabdell i s'introduirà pel canal.

Al document Muntatge i funcionament dels carretons de càrrega hi trobareu imatges del muntatge.

 

Connexió del carretó de càrrega

Connecteu el cable del carretó a l'endoll més proper.

La instal·lació elèctrica del carretó porta una temporització d'una de les dues regletes de bases de corrent situades a la part posterior a banda i banda. Quan s’encengui el carretó, observareu que una de les regletes s'encén als pocs segons d'haver-lo endollat. El retard en la connexió es deu a evitar la connexió simultània de tots els ordinadors, el que podria provocar una caiguda del diferencial del centre per excés de càrrega.

Si en endollar el cable a la xarxa, observau que no s'encén, comproveu que la maneta del diferencial situat a la part posterior està alçada. Si tot i així no s'encén, comunicau-ho com avaria en garantia.

A l'interior del carretó hi ha un programador digital setmanal.

Aquest s'ha de fer servir per programar la càrrega dels portàtils, utilitzant només el temps i electricitat necessaris per al correcte funcionament dels portàtils, i alhora, evitar un consum innecessari. Si hi ha diferents aules, també és convenient programar diferents hores de càrrega. Si en connectar sempre els armaris simultàniament, el diferencial del centre salta, és a causa d'un excés de càrrega. En aquest cas cal utilitzar el programador per diferenciar els horaris de càrrega dels diferents carretons.

Les instruccions de programació es troben a l'interior de la caixa del programador.

Cada font d'alimentació consumeix uns 40 watts, per tant, el consum total d'un carretó amb 30 ordinadors consumiria uns 1200 watts.

 

Ventilador (exclusivament carretons del CONTR 2011 1370)

A la part superior del carretó està incorporat un ventilador dotat d’un termòstat. Aquest ventilador es connectarà quan augmenti la temperatura interior. És molt important no obstaculitzar la sortida d’aire del ventilador.

NO DIPOSITAR OBJECTES, PAPERS O LLIBRES EN LA PART SUPERIOR DEL CARRETÓ.

 

Avaries

En cas de malfuncionament o avaria dels carretons de càrrega, seguiu el procediment indicat a la secció "Execució de garanties"