MANUAL D’USUARI DEL PROGRAMADOR DIGITAL ELECTRO DH

PROGRAMACIÓ DEL DIA I L’HORA

programador DH 11780

 

PROGRAMACIÓ DIA I HORA

 1. Premeu repetidament la tecla MODE fins que aparegui la figura del rellotge d'agulles.
 2. El número del dia de la setmana començarà a parpellejar.
 3. L’1 és el dilluns; el 2 és el dimarts; fins el 7 que és el diumenge.
 4. Premeu la tecla SET fins que el número del dia de la setmana sigui el correcte.
 5. Premeu la tecla ENTER per acceptar el dia correcte. Començarà a parpellejar l’hora.
 6. Premeu la tecla SET per arribar a l’hora correcta.
 7. Premeu la tecla ENTER per acceptar l’hora correcta. Començaran a parpellejar els minuts.
 8. Premeu la tecla SET fins arribar als minuts correctes.
 9. Premeu la tecla ENTER per acceptar els minuts correctes.
 10. Premeu la tecla MODE o esperau 15 segons i es passarà automàticament al mode AUTO.


MODE AUTOMÀTIC

 1. El mode automàtic AUTO encén el mecanisme d’acord amb el programa que s’ha introduït.
 2. El programador disposa d'un ventall de 22 programes (del 17 al 22 són fixos).
 3. Per activar el mode AUTO, heu de prémer la tecla MODE fins que aparegui la paraula AUTO.
 4. Premeu la tecla PROG i triau un dels 16 programes que apareixaran en ordre ascendent del 01 al 16.
 5. Després del  16 vénen els programes fixos del 17 al 22, que  no poden variar els temps d'encès i apagat. La figura amb la bombeta que apareix a la dreta indica si l'endoll està apagat o encès. Abans de començar a programar haurà d'estar encesa. (botó ON/OFF)
 6. Premeu la tecla ENTER. El número de la setmana començarà a parpellejar.
 7. Premeu la tecla SET fins arribar al número del dia o dies de la setmana que desitjam que s'encengui.
 8. Premeu la tecla ENTER per acceptar el dia o els dies triats. Començarà a parpellejar l’hora.
 9. Premeu la tecla SET fins arribar a l'hora escollida.
 10. Premeu INTRO per acceptar l'hora escollida. Començaran a parpellejar els minuts.
 11. Premeu la tecla SET fins arribar als minuts escollits.
 12. Premeu la tecla ENTER per acceptar els minuts escollits.
 13. Per programar l'aturada i encesa del programador, premeu la tecla PROG i seguiu les passes anteriors del 5 al    12.
 14. Premeu la tecla MODE o esperau 15 segons i canviarà automàticament al mode AUTO.