Accediu  Gestib i anau a l'opció de menú Alumnat - Sol·licitud de comptes d'usuari de l'alumnat.

Només podran emprar aquesta pantalla usuaris amb càrrec de director/a, secretari/ària o coordinació TIC


Apareixarà una pantalla de cerca d'alumnes, per ensenyament, curs i grup. Escollits els valors que interessin, s'ha de prémer el botó 'Cerca'.

Sortirà una llista d'alumnes, amb el seu codi d'usuari si ja estàn donats d'alta al SEU i sense codi en cas contrari.

Heu de seleccionar els alumnes que vulgueu donar d'alta al SEU i prémer "Sol·licitud comptes"

En una nova pantalla sortirà el resultat de la sol·licitud en forma de llista de registres, on cada registre correspondrà a un alumne, i mostrarà el seu nom, el nom d'usuari assignat i la seva clau.

És important imprimir o guardar d'alguna manera el que mostra aquesta pantalla, ja que serà l'únic moment en què es mostrarà la clau assignada.

En cas de realitzar aquest procediment amb un alumne que ja té compte assignat, l'efecte que tendrà serà el de reinicialitzar la seva clau.

Donau  a cadascun dels alumnes l'usuari/contrasenya que el sistema d'alta al SEU ha generat. Els usuaris alumnes tenen la capacitat de reinicialitzar la contrasenya (la qual cosa garantitza el dret a la privacitat). Per fer-ho s'ha habilitat el següent servei de Canvi de Contrasenya: https://saml.caib.es/protected/passwordChange

Hem fet un procés d'automatització de la sincronització dels usuaris presents al servidor LDAP d'Educació (l'LDAP s'alimenta al seu torn del sistema SEU) vs. la taula d'usuaris del Moodle, que s'executa una vegada cada mitjanit. Per tant, si un dia generau altes d'usuaris alumnes l'endemà matí ja els trobareu al Moodle (sense necessitat d'haver iniciat sessió al Moodle amb cadascun dels usuaris alumnes generats) i, per tant, seran seleccionables per part d'un docent com a membres participants a un curs.

Els centres que disposeu de lloc web segons el projecte Webs de Centres basat en Joomla (http://c[codi_centre].eduwebs.caib.es), teniu en compte que UNA VEGADA DONATS D'ALTA ELS ALUMNES, AQUESTS PODRAN INICIAR SESSIÓ AL JOOMLA. PER TANT, SI ACTUALMENT TENIU AL WEB ÀREES RESTRINGIDES A USUARIS REGISTRATS (ACCÉS "REGISTRAT") CONVÉ QUE LES TRANSFORMEU A ACCÉS "ESPECIAL" I QUE REVISEU MITJANÇANT EL GESTOR D'USUARIS QUE CADASCUN DELS DOCENTS SIGUIN D'UN NIVELL SUPERIOR A REGISTRAT. Revisau la qüestió dels permisos en Joomla.