Els professors en pràctiques (aquells que fan a un centre les pràctiques corresponents al Màster Universitari en Formació del Professorat) no pertanyen als recursos humans de la Conselleria, ja que estrictament no són encara professors. No obstant això, si algun d'ells considerau que hauria de tenir accés a l'aula virtual llavors el/la secretari-ària o persona que gestioni el SEU hauria de fer les següents passes:

  1. Amb el SEU, doni d'alta el professor en pràctiques al grup dels docents del centre (ce07xxxxxx)
  2. Que triï com a "Tipus de contracte" el valor "Contracte de serveis" en comptes d'"Administració pública"
  3. Que posi "Professor en pràctiques" a "Objecte del contracte"
  4. Al camp "Email de contacte" introdueixi una adreça electrònica
  5. Si ha d'accedir al Xestib, que marqui la casella "Accés al Xestib"

És important que quan s'acabi el període de pràctiques al centre, penseu a donar de baixa aquests usuaris.