Es recomana primer llegir l'article sobre la proposta tècnica d'aula virtual. Després heu de definir qui serà el responsable de l'aula virtual del vostre centre. Aquesta persona, a qui li assignarem el rol 'coordinador AV', pot ser el coordinador TIC del centre, o bé un altre docent, i podrà accedir a funcionalitats específiques com la creació de categories de cursos, configuració d'agrupacions mitjançant cohort o suprimir qualsevol curs.

Una vegada definida aquesta persona, que un membre de l'equip directiu empleni i enviï el següent formulari per sol·licitar l'aula virtual, posant a l'assumpte Alta al projecte Aula Virtual;