És convenient conèixer l'opció "Reinicia" que disposa cada curs creat a l'aula virtual. Amb aquesta opció ens estalviem haver de esborrar el curs i tornar a restaurar-lo quan volem començar un nou curs acadèmic.

Podem distingir entre dos tipus de reinici:

  • Parcial: Només eliminar informació referent a unes certes activitats. Un cas pràctic seria per exemple a l'hora de repetir un examen
  • Complet: Quan s'esborrar tota la informació referent als usuaris, fòrums i activitats. Ideal per començar un curs nou.
Abans d'emprar aquesta opció es recomana realitzar una còpia de seguretat amb les dades d'usuari

A continuació es pot veure un cas típic de com realitzar un reinici de curs:

reinici_curs

En aquest cas s'esborra la subscripció dels estudiants i les seves qualificacions, així com les trameses i les dades de participació d'altres activitats. Després, haurem de modificar les dates segons l'any acadèmic i ja tindrem el curs preparat.

Si no modificam cap opció de les que apareixen per defecte, i pitjam el botó de reinici no es realitzarà cap operació.