És convenient conèixer l'opció "Reinicia" que disposa cada curs creat a l'aula virtual. Amb aquesta opció ens estalviem haver de esborrar el curs i tornar a restaurar-lo quan volem començar un nou curs acadèmic.

Podem distingir entre dos tipus de reinici:

  • Parcial: Només eliminar informació referent a unes certes activitats. Un cas pràctic seria per exemple a l'hora de repetir un examen
  • Complet: Quan s'esborrar tota la informació referent als usuaris, fòrums i activitats. Ideal per començar un curs nou.
Abans d'emprar aquesta opció es recomana realitzar una còpia de seguretat amb les dades d'usuari

A continuació es pot veure un cas típic de com realitzar un reinici de curs:

reinici_curs

En aquest cas s'esborra la subscripció dels estudiants i les seves qualificacions, així com les trameses i les dades de participació d'altres activitats. Després, haurem de modificar les dates segons l'any acadèmic i ja tindrem el curs preparat.

Si no modificam cap opció de les que apareixen per defecte, i pitjam el botó de reinici no es realitzarà cap operació.
 
Si els alumnes es varen inscriure al curs mitjançant cohorts, no s'haurà donat de baixa la inscripció mitjançant aquest procés. És necessari esborrar-la amb l'opció:
 
 
Captura4
 
i picar damunt l'aspa vermella (opció eliminar) del mètode creat per inscriure la cohort:
Captura5