Habilitar l'accés al Classroom del centre amb els comptes @educaib.eu permet que el professorat pugui emprar el compte de correu oficial per accedir a les seves classes de Classroom sense necessitat de canviar l'adreça quan canvia de centre. També facilita la transferència de dades entre el compte del centre i el compte oficial en el cas que s'empri l'adreça del centre.

Per fer efectiu l'accés al Classroom als usuaris @educaib.eu s'han de dur a terme dues accions:

1. Des de la consola d'administració de la plataforma de Goggle del centre s'ha d'afegir el domini educaib.eu a la llista blanca dels dominis els usuaris dels quals poden afegir-se  a les classes del Classroom

2. S'ha de fer una petició al Servei de Tecnologies sol·licitant que s'habilitin els permisos necessaris per permetre l'accés al Classroom del centre als usuaris del domini @educaib.eu, i viceversa, que els usuaris del domini del centre puguin accedir als Classrooms guardats a @educaib.eu. Per fer aquesta petició la directora o director del centre ha d'emplenar, signar i segellar el document que trobareu per descarregar al final d'aquest article. Un cop fet això, s'ha ha d'obrir una consulta al Servei de Tecnologies adjuntant una fotocòpia escanejada i en pdf d'aquest document.

— Model de sol·licitud d'accés dels usuaris del domini @educaib.eu al Google Classroom del centre —

 

NOTA La descàrrega s'ha de fer des d'un ordinador connectat a la xarxa corporativa de la CAIB, per tant, s'ha de descarregar des del centre.