Instal·lació de l'Ubuntu a un lloc de treball a partir de l'Ubuntu 14.04 Live Xarxipèlag


La Conselleria disposa d'una versió adaptada de l'Ubuntu 14.04  que es posa a disposició dels centres que la sol·licitin. És la versió de l'Ubuntu que substitueix a la versió 12.04 i, com aquesta, es tracta d'una versió de llarg manteniment (LTS). Es distribueix per mitjà d'un fitxer ISO que es pot gravar a un suport DVD o pendrive autoarrencable (veure Creació d'un USB Ubuntu Live Xarxipèlag). Quan s'arrenca l'ordinador des d'aquest suport (DVD o pendrive) dóna l'opció de:

 • ser executat com a tal (provar l'execució al vol del sistema Ubuntu 14.04 però sense que quedi res instal·lat a l'ordinador)
 • o bé iniciar l'assistent d'instal·lació

El present article mostra com obtenir i com instal·lar aquesta versió de l'Ubuntu que pot ser útil tant per a ordinadors integrats a un domini Windows del centre com per a ordinadors no integrats a un domini (bé perquè el centre no disposi de domini Windows, bé perquè es tracti d'un ordinador que s'hagi de connectar a la xarxa sense fils a aules amb cobertura Wi-Fi Xarxipèlag 2.0, bé perquè es tracti d'un ordinador particular d'un professor).
 

Obtenció

Si el centre disposa de fibra òptica ha de descarrega la ISO directament tal i com s'explica a la part final de l'article Ubuntu Live Xarxipèlag a disposició dels centres .

Si el centre no disposa de fibra òptica pot optar entre descarregar la imatge ISO o sol·licitar el DVD emplenant el següent formulari (s'ha d'especificar "Petició de DVD Ubuntu Live Xarxipèlag" en el camp assumpte del formulari).
En resposta a aquesta petició,

 • si el centre disposa d'un servidor de configuracions: planificarem una transferència de la imatge ISO en horari nocturn i us notificarem quan la tendreu. Després podreu crear vosaltres mateixos el disc DVD o el pendrive USB autoarrencable accedint a la carpeta download del servidor de configuracions on es troba la imatge ISO 
 • si el centre no disposa de servidor de configuracions: prepararem una còpia del DVD i us demanarem que vengueu a cercar-la a la Conselleria o l'enviarem per correu ordinari si el desplaçament no és possible.

 

 

Instal·lació

Arrencau amb el DVD o amb el pendrive autoarrencable de l'Ubuntu 14.04 i triau l'opció de provar el sistema (no s'instal·la res). Un cop iniciat apareixerà una pantalla com la de la figura que es mostra a continuació. Si tot funciona bé podeu iniciar la instal·lació en el disc fent doble clic sobre Instal·la la versió Ubuntu 14.04.2 LTS

thumb_installador_ubuntu_14.04


Apareix la pantalla "Preparació de la instal·lació del sistema operatiu Ubuntu". Heu de fer clic a "Instal·la el programari de terceres parts". És necessari disposar d'espai suficient en el disc dur i si s'instal·la en un portàtil tenir-lo connectat al corrent elèctric. També, si disposau de DHCP podeu connectar per cable l'ordinador i aixi tenir accés a Internet (recomanable).

thumb_preparaci

Si surt el següent missatge de que els discos tenen particions muntades triau l'opció per defecte, és a dir, No.

thumb_particio


Apareix la pantalla Tipus d'instala·lació. Normalment les opcions proposades cobreixen les necessitats. Si no és així, l'opció Alguna altra cosa us permetrà accedir al particionat del disc i definir exactament la partició on s'ha d'instal·lar el sistema:

thumb_3a

Triau l'opció i feu clic al botó  Continua.
Sortirà un avís de que es formataran les particions, tornau a fer clic a Continua.

Apareixerà la selecció d'ubicació, necessària per establir el fus horari. Aquesta apareixerà per defecte amb el valor correcte. Per tant feu clic a Continua

thumb_5a

Comprovau que la finestra de disposició de teclat també mostra per defecte una elecció correcta i feu clic a Continua

thumb_6a

Al camp El vostre nom introduïu ubtadmin, al camp El nom del vostre ordinador seguiu la següent recomanació:

 • si es tracta d'un PC particular (d'un docent per exemple) podeu posar el nom que vulgueu
 • si es tracta d'un PC propietat del centre seguiu la sintaxi
     [lx | la | lp] + ident. (1 a 5 caràcters) + codiSO
  on ident. serà un identificador per al PC (típicament la quarta xifra, la que queda més a la dreta, de l'adreça IP que li assignareu) i codiSO serà ubt1404 .
  Així, vegem uns exemples de noms d'ordinador per als casos més típics que es donen als centres:
 • PC d'aula que gestionarà la PDI, d'ús per part del professor:  lp123ubt1404
 • cas general:  lx77ubt1404

Que seguiu aquesta sintaxi és de vital importància perquè funcioni correctament el sistema centralitzat de desplegament de configuracions. Com a contrasenya posau-ne una de la vostra elecció. Aquesta contrasenya, la de l'usuari ubtadmin, és en certa manera equivalent a la de l'usuari administrador local de qualsevol Windows del teu centre. Per tant, no hi ha inconvenient en que poseu la mateixa a diferents ordinadors però sí que hauria de ser diferent a la contrasenya d'administrador de domini (si el teu centre disposa de servidor Windows i de domini).

Seleccionau l'opció Fes que calgui una contrasenya per a entrar (si es tracta d'un PC particular podeu escollir l'opció que més us convengui). NO convé encriptar la carpeta personal. Finalment feu clic a Continua.

thumb_7a

Si l'ordinador disposa de càmara web permetrà treure una fotografia de l'usuari que instal·la el sistema per associar-la a l'usuari ubtadmin o triar una altra imatge.


Quan s'hagi completat la instal·lació llevau el cable de xarxa i reiniciau l'ordinador.

Tasques a realitzar després de la instal·lació

Elecció de l'entorn gràfic

A la pantalla d'inici de sessió, on posau el nom d'usuari, teniu l'opció de fer clic a la icona de l'emprempta d'un peu i triar la versió clàssica de l'escriptori GNOME (recomanada per als ordinadors amb menys prestacions) , triar la versió actual del GNOME (el GNOME3 - és l'opció per defecte), o Ubuntu. Aquests darrer escriptori, Ubuntu, està especialment recomenat per a ultraportàtils o màquines amb pantalles petites.

Si voleu canviar l'escriptori per defecte haureu de modificar el fitxer lightdm.conf,  per a fer-ho:

 • Obriu un terminal (Aplicacions --> Utilitats --> Terminal), executau:
     sudo gedit /etc/lightdm/lightdm.conf
 • i modificau la línia:
  user-session=
  Podem triar:
 • gnome
 • gnome-classic
 • ubuntu
Si us demana una contrasenya per a confirmar aquesta tasca administrativa introduïu la contrasenya d'ubtadmin

 

Creació d'un usuari  (en cas que l'ordinador sigui propietat del centre o en cas que no s'hagi d'integrar al domini)

L'usuari ubtadmin ha de ser utilitzat només per part del coordinador TIC/Xarxipèlag del centre, i per a tasques administratives de la mateixa manera que l'usuari administrador local a un Windows és utilitzat només pel coordinador.

La contrasenya d'ubtadmin no l'ha de conèixer ningú més que el coordinador

Anau ara a crear un usuari genèric. A Aplicacions --> System settings --> Comptes d'usuari
 
També es pot anar mitjançant View i la cerca escriure Comptes

thumb_comptes A la pantalla de Comptes d'usuaris haureu de fer clic a Desbloca per a poder crear un usuari

thumb_desbloca

Per a desblocar ens demana la contrasenya d'ubtadmin

thumb_canvi_contrasenya

Un cop desblocat podeu fer clic a la icona de + per a crear un usuari

thumb_crea_usuari

Heu de triar si l'usuari serà Estàndard o Administrador, després emplenau els camps nom complet i nom d'usuari

thumb_profe

Per defecte es crea l'usuari sense contrasenya. Per posar una contrasenya heu de fer clic a la frase Compte inhabilitat que ens apareix just dalt de Contrasenya i us apareix la pantalla següent per a posar la contrasenya a l'usuari.  

thumb_contrasenya


Hem de fer clic a Canvia.

Preparació de l'ordinador per tal que es comuniqui amb el servidor de configuracions  (en cas que l'ordinador sigui del centre)

En el cas de voler integrar aquest equip al domini aquesta passa no és necessària ja que es configurarà automàticament en el moment de la integració.
 
Si el teu centre disposa de servidor de configuracions (servidor puppet), heu de posar el nom complet del servidor de configuracions afegint la línia server=NOMCOMPLET al principi de la secció [main]  del fitxer /etc/puppet/puppet.conf   (vegeu el requadre següent)

A la majoria de casos el nom complet del servidor de configuracions del centre serà sc + 6 darreres xifres del codi del centre . nom complet del domini. Per exemple:
    [main]
    server=sc002919.cpmcllobera.local
    .....

 


Configuració de la xarxa (en cas que l'ordinador sigui propietat del centre)


Cal assegurar-se que s'ha reconegut la interfície de xarxa i s'ha instal·lat el driver corresponent. Per això, des d'una finestra de terminal (Aplicacions --> Utilitats --> Terminal), executau:
   ifconfig S'han d'haver detectat, com a mínim, dues interfícies, eth0 i lo (interfície local).
Un cop feta aquesta comprovació, s'ha de configurar el protocol TCP/IP de la interfície eth0

Si l'ordinador no ha d'estar a la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag 2.0

En aquest cas heu de triar una IP lliure del rang 10.216.*.* i heu de fer el següent per a assignar-la a l'ordinador:

 1. Connectau per cable l'ordinador a la xarxa
 2. Anau a Aplicacions --> Eines del sistema --> Paràmetres del sistema    

  thumb_xarxa1

 3. Feu clic a Xarxa.

 4. Seleccionau la connexió Amb fil i anau a editar-la (botó Opcions)

  thumb_amb_fil

 5. Assegurau-vos que dins la pestanya General estan seleccionades les opcions Connecta't automàticament a aquesta xarxa quan estigui disponible  i  Tots els usuaris es poden connectar a aquesta xarxa

  thumb_general 

 6. A la pestanya Paràmetres IPv4 seleccionau com a mètode el Manual i afegiu la informació d'adreça IP, màscara i pasarel·la.

  thumb_ip4

  Al camp Servidors DNS posau la IP del servidor controlador del domini Windows (o bé 10.215.5.1, 10.215.5.2 però només en cas que no disposeu de servidor), mentre que al camp Dominis de cerca heu de posar el nom complet del domini Windows del centre (o bé deixar-ho en blanc en cas que el vostre centre no en disposi)


 7. Feu clic al botó Desa. Reiniciau l'equip.
Si l'ordinador ha d'estar a la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag 2.0

En aquest cas no cal assignar una IP fixa per integrar l'ordinador al domini ja que el servidor DHCP incorporat al switch Wi-Fi ens permet obtenir-ne una de forma dinàmica.

thumb_DHCP