Introducció


La Conselleria disposa de versions 14.04 i 16.04 de l'Ubuntu personalitzades. Aquests són els sistemes operatius que estan instal·lats tant als ultraportàtils per a l'alumnat  com als ordinadors d'aula en el projecte XArxipèlag 2.0. Aquestes versions personalitzades es posen a disposició dels centres que ho vulguin per mitjà de DVD lives autoarrencables amb la finalitat que els docents puguin començar a familiaritzar-se amb aquests sistemes operatius sense haver de realitzar cap instal·lació als seus ordinadors. A partir d'aquests DVD es pot també realitzar la instal·lació permanent del sistema Ubuntu en el disc dur de l'ordinador.

Com que el DVD és un suport de lectura lent, executar l'Ubuntu Live en DVD sol ser poc eficient. Per això, si es vol practicar amb el sistema sense realitzar la instal·lació, es recomana traspassar el contingut d'aquest Ubuntu Live a un suport USB, que és molt més ràpid i eficient.


Passes per a la creació de l'USB autoarrencable:

 

Des d'un DVD Live Xarxipèlag

 

 1. Iniciam el sistema amb el DVD Live Xarxipèlag

 2. Una vegada carregat el sistema anam:

  • A la versió 14.04:   Aplicacions->Eines del sistema

  • A la versió 16.04:   Aplicacions->Eines del sistema
 3. Feim clic a Creació de discos d'arrencada

 4. S'obrirà una finestra on hi ha dues part diferenciades: A la part de dalt tenim el lloc des d'on hem d'agafar la imatge, l'opció per defecte del DVD Live és la bona i a la part de baix on volem desar la imatge, l'USB.

  • Si l'USB ja s'ha utilitzat primer haurem d'eliminar les dades amb l'opció  Esborrar el disc

 5. A l'opció En arrencar des d'aquest disc, els documents i la configuració hem de seleccionar l'opció Es descartaran en apagar, a no ser que els deseu en un altre lloc, que no ve per defecte.

 6. Finalment feim clic a Crear un disc d'arrencada

 

Des d'un ordinador amb Ubuntu ja instal·lat

 

 1. Anam

  • A la versió 12.04:   Activitats-> Aplicacions->Eines del sistema

  • A la versió 14.04:   Aplicacions->Eines del sistema

  • A la versió 16.04:   Aplicacions->Eines del sistema

 2. Feim clic a Creació de discos d'arrencada

 3. S'obrirà una finestra on hi ha dues parts diferenciades: A la part de dalt tenim el lloc des d'on hem d'agafar la imatge i a la part de baix on volem desar la imatge, l'USB. Si l'USB ja s'ha utilitzat primer haurem d'eliminar les dades amb l'opció  Esborrar el disc

  • Si tenim la imatge a un DVD en aquest moment hem d'introduir el DVD en el lector i apareixerà  automàticament a la part de dalt

  • Si la imatge és un fitxer ISO haurem de cercar-lo per dins el nostre ordinador

 4. A l'opció En arrencar des d'aquest disc, els documents i la configuració hem de seleccionar l'opció Es descartaran en apagar, a no ser que els deseu en un altre lloc, que no ve per defecte.

 5. Finalment feim clic a Crear un disc d'arrencada

 

 

alt