Carta del director general d'Innovació i Comunitat Educativa, amb informació sobre l'inici de les actuacions del programa de millora de la connectivitat a Internet i de les xarxes Wi-Fi del centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (programa "Escoles Connectades").

  pdf Carta - núm. 1