Làmpada de substitució per al projector MITSUBISHI:

- model EX320U-ST de la pissarra digital - CONTR 2011 507/717

- model EX321U-ST de la pissarra digital - CONTR 2012 1603


mitsubishi-ex320u-st

projector MITSUBISHI EX320U-ST

Les pissarres digitals lliurades als centres educatius sota els CONTR 2011 507 (per a FP) i CONTR 2011 717 (per a ESO) venen equipades amb el model de projector MITSUBISHI EX320U-ST.

Les pissarres digitals lliurades als centres educatius sota el CONTR 2012 1603 venen equipades amb el model de projector MITSUBISHI EX321U-ST.

Ambdues dotacions també inclouen, per a cada conjunt PDI-projector, una làmpada de recanvi model VLT-EX320LP.

vltex320lp

làmpada VLT-EX320LP

La làmpada de recanvi inclou un manual d'instruccions 

>>
En el cas que un centre esgoti totes les seves làmpades de recanvi, pot fer una sol·licitud al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació, per tal d'obtenir una làmpada de substitució.

 

 

També poden demanar una làmpada de recanvi aquells centres que disposin de projectors MITSUBISHI EX320U-ST i EX321U-ST, malgrat no siguin dels contractes 2011 507, 2011 717 i 2012 1603.

 

La làmpada de projector és un accessori molt car. La seva substitució s'ha de realitzar només quan sigui IMPRESCINDIBLE.

 

wheelie-bin-iconPROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

La làmpada VLT-EX320LP conté mercuri, un element altament contaminant que pot afectar al medi ambient.

Una vegada substituïda, la làmpada no es pot llençar a les escombraries domèstiques. Per garantir que es recicla de una manera segura per al medi ambient, lliureu-la a un punt de recollida específica.

Consulteu els sistemes integrats de gestió AMBILAMP i ECOLUM per trobar el punt de recollida més pròxim.