1. DESMUNTATGE

 

1.1.- Apagar el PC i el projector.

1.2.- Desanclar el cable de seguretat i desconnectar el cable d'alimentació de 220 volts, i els 2 connectors de 9 pins VGA 1 i VGA 2.

1.3.- Descargolar el pern negre 1 amb la clau Allen gran de la borsa de muntatge, i reservar-ho.

 

thumb_1

 

1.4.- Descargolar el pern negre 2 amb la clau Allen gran de la borsa de muntatge, i reservar-ho.

 

thumb_2

 

1.5.- En aquest moment, ja es pot extreure tot el conjunt i embalar-ho.

 

2. MUNTATGE

 

2.1.- Elevar el projector VIVITEK, fins a l'altura del braç.

2.2.- Introduir els cables:

  • de seguretat
  • d'alimentació
  • VGA1
  • VGA2

per l'orifici 3 / 4, és a dir, per l'interior de la peça en forma d'U.

 

thumb_3

 

2.3.- Lliscar el conjunt del projector al llarg de la barra grisa de suport 4, fins a coincidir amb les femelles daurades dels perns Allen 1 i 2.

 

thumb_4

 

2.4.- Una vegada siguin coincidents les marques, cargolar els perns Allen 1 i 2 amb la clau Allen gran subministrada en la borsa transparent,

 

thumb_5 

 

i posteriorment els perns del suport 5 i 6, amb la clau Allen petita, subministrada en el kit.

 

thumb_6

 

3. CABLEJAT

 

3.1.- Fixar el connector de seguretat.

3.2.- Connectar VGA1.

3.3.- Connectar VGA2.

3.4.- Connectar l'alimentació de 220v.

 

4. PROVES FINALS

 

El sistema de ròtula permet realitzar ajustos en posició vertical i horitzontal. Realitzar els ajustos necessaris perquè el feix de llum il·lumini al 100% la pantalla de l'aula.

 Per voltar 180º la imatge projectada, anar a Menú (botó central del projector) > Config 1 > Projecció, i triar l'opció desitjada.

vivitek pantalla1p

vivitek pantalla2p