Connexió i posada en marxa de l'ordinador i configuració de la duplicació de les pantalles del monitor i del projector del contracte aules digitals CONTR 2017 1995 i del contracte d'ordinadors DES01 2017 3278
 
 

Serà tasca del centre efectuar la connexió del cablatge entre l'ordinador i la caixa de connexions de l’aula digital, tot seguint les instruccions següents:

Amb l'ordinador d'escriptori i el projector de la pissarra apagats:

1.- Connectar els ports DVI del monitor i l'ordinador mitjançant el cable DVI-DVI, que ve de dotació amb el monitor.

cabledvi
cable DVI-DVI

 

La caixa de connexions de la pissarra digital conté aquests ports:

caixa
caixa de connexions

2. Connectar els ports VGA de l'ordinador i de la caixa de connexions mitjançant el cable VGA-VGA, que ve de dotació amb el monitor.

calbevga
cable VGA-VGA

3. Connectar el cable USB 2.0 A-B que ve de dotació amb l'aula digital a un port USB (de la part posterior) de l'ordinador i a la caixa de connexions.

cableusb
cable USB 2.0 A-B

 

4. Connectar els ports d'àudio de l'ordinador i de la caixa de connexions mitjançant el cable d'àudio, que ve de dotació amb el monitor.

cableaudio
cable d'àudio

5. El diagrama següent mostra el resum de les connexions:

Diagrama1

 

Duplicació de les pantalles del monitor i de la pissarra Promethean

Aquest procediment s'ha d'executar la primera vegada que es posa en marxa la PDI
 
1. Posau en marxa el projector i iniciau l'ordinador
 
    Nota: abans d'iniciar la sessió les pantalles no es duplicaran
 
2. Iniciau la sessió amb l'usuari ubtadmin
 
3. Executau el programa "Config Monitor and Projector" que es troba en el menú Aplicacions - Altres

PDI configMonitor2
 
    En aquest moment les pantalles es duplicaran
 
4. Per fer que aquesta configuració es mantengui i que serveixi per a tots els usuaris cal fer el següent:
 
    - obriu un terminal
 
    - executau l'ordre següent

sudo cp /usr/share/applications/config-monitor-projector.desktop /etc/xdg/autostart/
 
 D'aquesta manera les següents vegades que encengueu l'ordinador ja trobareu disponibles les dues pantalles alhora.

          En aquest ordinador quan es dóna l'ordre d'apagar o de reiniciar s'ha d'esperar uns 30 segons perquè surtin les opcions. Teniu paciència.

5. La passa següent en la posada en marxa de la PDI és la calibració.
    Per tal de dur a terme la calibració anau a la part d'abaix a l'esquerra, en el símbol de Promethean i seleccionau Calibració -> 9 punts, tal com es veu aquí:

PDI calibració2

Ara només haureu de pitjar amb el dit els nou punts indicats en la pissarra electrònica.

6. Ja podeu començar a utilitzar la PDI. A l'escriptori trobareu l'accés directe al programa ActivInspire, l'equivalent al Notebook de Smart.
 
PDI4

La primera vegada que executeu aquest programa haureu d'emplenar les dades del contracte de llicència de Promethean:

PDI llicència promethean

Trobareu la clau d'activació a la part d'abaix dreta de la pissarra en una etiqueta on diu Activation Key.