Connexió i posada en marxa de l'aula digital del contracte CONTR 2018 1408. Configuració de la duplicació de les pantalles del projector amb l'ordinador del contracte CONTR 2018 4048 (en alguns centres en lloc d'aquest ordinador, l'aula digital s'ha distribuït amb l'ordinador del contracte CONTR 2018 4187. També s'inclouen instruccions per a aquests centres.)
 epsonpi
projector interactiu EPSON EB-680Wi

 

Serà tasca del centre efectuar la connexió del cablatge entre l'ordinador i la caixa de connexions de l’aula digital, tot seguint les instruccions següents:

Amb l'ordinador d'escriptori i el projector interactiu EPSON apagats:

 

1.- Connectar els ports DVI del monitor i l'ordinador mitjançant el cable DVI-DVI, que ve de dotació amb el monitor.

cabledvi
cable DVI-DVI

 

La caixa de connexions EPSON ELPCB02, situada a un lateral de la pissarra neutra, disposa de ports a la part inferior i a la part lateral esquerra:

caixaepson
caixa de connexions EPSON ELPCB02

 2.- Mitjançant el cable HDMI-HDMI, que ve de dotació amb el monitor:

hdmi
cable HDMI-HDMI

connectar el port HDMI de l'ordinador al port HDMI-2, ubicat a la part inferior de la caixa de connexions:

hdmi2caixa
 

 

3.- Mitjançant un cable USB 2.0 A-B  (Aquest cable no ve de dotació. Si el centre no en té, n'haurà d'adquirir un. Per evitar fallades aleatòries en la interactivitat convé que el cable sigui de bona qualitat i el més curt possible, és a dir, si és suficient un cable de 0.5 m no s'ha de comprar d'1 m. S'ha de tenir en compte que la connexió des de l'ordinador a la caixa de connexions més la connexió interna des de la caixa de connexions al projector no pot superar els 5 m):

cableusb
cable USB 2.0 A-B

 connectar un port USB-A (de la part posterior) de l'ordinador al port USB-B, ubicat a la part inferior de la caixa de connexions:

usbbcaixa

 

 

Configuració inicial de les pantalles del monitor i del projector interactiu EPSON EB-680Wi

—Coordinador TIC

Aquest procediment s'ha d'executar només una vegada i exclusivament als ordinadors indicats. El seu objectiu és instal·lar els scripts necessaris al sistema operatiu Linux Ubuntu de l'ordinador del contracte 2018 4048 (o del contracte CONTR 2018 4187, en alguns centres) perquè es pugui duplicar fàcilment la pantalla del monitor amb el projector Epson EB-680Wi instal·lat en el contracte 2018 1408. El procediment s'ha de dur a terme un cop s'hagin efectuat totes les connexions indicades abans.

1. Posau en marxa l'ordinador.

2. Iniciau la sessió amb l'usuari ubtadmin

3. Obriu un terminal

3. Descarregau l'script de configuració (la descàrrega només és operativa des de la Intranet Educativa):

a. Si l'ordinador és del contracte CONTR 2018 4048:

wget http://edudownload.caib.es/files/ubt1604/config-contr-2018-4048.sh

b. Si l'ordinador és del contracte CONTR 2018 4187:

wget http://edudownload.caib.es/files/ubt1604/config-contr-2018-4187.sh

 4. Afegiu permisos d'execució a l'script:

a. Si l'ordinador és del contracte CONTR 2018 4048:

chmod +x config-contr-2018-4048.sh

b. Si l'ordinador és del contracte CONTR 2018 4187:

chmod +x config-contr-2018-4187.sh

4. Executau l'script:

a. Si l'ordinador és del contracte CONTR 2018 4048:

sudo ./config-contr-2018-4048.sh

b. Si l'ordinador és del contracte CONTR 2018 4187:

sudo ./config-contr-2018-4187.sh

Es crearà l'aplicació Configura monitor i projector (al menú Aplicacions > Educaib) que permet la duplicació de pantalles quan l'executa qualsevol usuari.

5. Apagau l'ordinador.

6. Posau el marxa el projector i l'ordinador. Iniciau sessió amb qualsevol usuari (ubtadmin o professorat) i executau l'aplicació Configura projector i monitor acabada d'instal·lar. Es duplicaran les pantalles del monitor i projector és a dir, es veurà el mateix en els dos dispositius i amb la mateixa resolució.

 

Duplicació de les pantalles del monitor i del projector interactiu EPSON

—Tot el professorat

 

En el moment que es vulgui duplicar les pantalles del monitor i del projector interactiu, només cal fer clic al al menú Aplicacions > Educaib > Configura monitor i projector.

 

configura

 

Coordinadors TIC: passau aquesta informació a tot el professorat.

 

 

Utilització del projector interactiu EPSON EB-680Wi

—Tot el professorat

Consultau l'article Guia bàsica del projector interactiu EPSON EB-680Wi (CONTR 2018 1408)