Darrera actualització: 23-1-06

Resum:

» crearUsuaris (R. Cortès-2006) és un programa que crea automàticament usuaris en un controlador de domini (Windows 2000/2003) a partir d'un fitxer de text que conté la llista dels usuaris a crear. A més de la pròpia creació dels usuaris, el programa els assigna les propietats indicades en la proposta tècnica (vegeu el document tècnic “Proposta tècnica per a les xarxes dels centres del projecte Xarxipèlag”), crea les carpetes personals amb els permisos adients, dóna a compartir aquestes carpetes, crea la carpeta que ha de contenir els perfils mòbils per a Windows XP (també amb els permisos adients) i afegeix els usuaris creats a un grup global.

El programa estalvia molta feina i compensa emprar-lo encara que el nombre d'usuaris que s'hagin de crear sigui petit.

Aplicat a:

» Servidors controladors de domini Windows 2000 / Windows 2003


 Utilitat per a crear usuaris en un servidor controlador de domini

 crearUsuaris-1.0.zip