Hem actualitzat aquesta documentació per reflectir la situació actual als centres, basada en servidor controlador de domini Windows Server 2003.
12-09-12

Resum:

» El document inclou tot un conjunt de propostes i recomanacions sobre el procés d'instal·lació, configuració i administració de les xarxes informàtiques dels centres que participen del projecte Xarxipèlag.

Aplicat a:

» Xarxes basades en servidor Windows Server 2003 i clients Windows XP, Windows 7 i Linux Ubuntu


pdf Document Proposta tècnica per a les xarxes dels centres del Projecte Xarxipèlag