REDOLS és un servei de la Conselleria d'Educació i Universitat (Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació) que proporciona un lloc web amb funcionalitats avançades als centres educatius de les Illes Balears. Es tracta d'una nova proposta de web de centre destinada a substituir el projecte basat en Joomla que fins ara s'oferia als centres.

Redols té com a base el projecte NODES del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Per implementar Redols s'utilitza la mateixa plantilla de Nodes, així com alguna de les seves funcionalitats més destacades (reserva d'aules, giny fitxa identificació del centre, giny grup classe...).

Està construït sobre Wordpress, el sistema de publicació de continguts més utilitzat del món, que destaca per la seva facilitat d'ús. Incorpora una xarxa social privada basada en l'extensió BuddyPress.

 

  • Allotjament: El servei està allotjat al centre de procés de dades del Govern de les Illes Balears, que garanteix programari actualitzat, còpies de seguretat diàries, alta disponibilitat i suport personalitzat. El centre educatiu no ha de realitzar cap tasca tècnica de manteniment.
  • Molt flexible: REDOLS permet presentar la informació de manera molt flexible. Hi ha múltiples combinacions per mostrar els articles amb la mida i l’ordre que necessiteu. Amb barra de ginys lateral dreta, esquerra, totes dues o sense cap barra.
  • Xarxa social: El servei inclou un entorn segur i controlat que permet als alumnes aprendre què és una xarxa social i com fer-ne un bon ús. Un espai transversal on compartir aficions, interessos i projectes…
  • Usuaris: Podran autenticar-se en el servei REDOLS d'un determinat centre tots els usuaris corporatius que estan adcrits a aquest centre (professors, alumnes, pares i personal no docent). A cada usuari se li assigna un ROL que li permetrà fer les tasques adients.
  • Utilitats: Redols ens proporciona d'altres utilitats com ara:

- Calendaris de Google: L’extensió Simple Calendar, que permet visualitzar els vostres calendaris Google de manera òptima. Una bona eina que pot servir com a agenda d’aula.

- Ginys de NODES:  S'han inclòs diversos ginys que ha desenvolupat NODES pensant en els centres educatius. En concret, un giny per identificar el centre i un giny de grup classe.

- Sistema de reserves: un programari de sistema de reserves d’aules i recursos. Els docents poden veure la disponibilitat d’aules i recursos compartits i fer una reserva de manera autònoma.

  • Disseny adaptatiu: Redols es visualitza correctament en tot tipus de pantalles i dispositius mòbils.