El coordinador de REDOLS és el responsable de la web del centre. El rol que té assignat és el de "Editor", però te assignades més capacitats per tal de dur a terme les seves tasques.
 
Les seves tasques són fonamentalment dues:
 
1.- Desenvolupar el lloc web
 
2.- Assignar rols als diferents usuaris registrats (usuaris corporatius del centre).
 
Per desenvolupar el lloc web cal llegir l’article guia ràpida REDOLS. En aquest manual es detalla cada una de les opcions del lloc web (entrades, pàgines, menús, aparença...)
 
Quan un usuari entra per primer cop a la web se li assigna el rol «Autor». Per canviar els rols als diferents usuaris es farà mitjançant el plugin «modificar ROLS». A aquest plugin únicament el pot fer servir el coordinador del centre. Els diferents rols que es poden assignar son: 
 
1.- Subscriptor: Aquest és un rol poc útil des del punt de vista de l'usuari. Pot fer pràcticament el mateix que un usuari sense identificar-se al web: llegir les pàgines i entrades del blog. L'única diferència és que no ha de ficar les dades si vol fer un comentari en alguna d'aquestes entrades.
 
2.- Col·laborador: És el rol que podem usar per als guest-posts. Així l'usuari amb aquest rol pot escriure una entrada en el nostre blog però no pot publicar-la.
 
3.- Autor: L'autor pot escriure entrades de blog i publicar-les sense que ningú hagi de validar-les. També pot editar-les o eliminar-les. I a més pot pujar arxius a la biblioteca multimèdia.
 
4.- Editor: Pot publicar les seves pròpies entrades, pot administrar categories, etiquetes i comentaris, però sobretot, pot editar i eliminar entrades que no són seves. És a dir pot moderar el treball d'altres autors.