Configuració d'un dispositiu chromebook per connectar-lo amb la Wi-Fi "Escoles Connectades"


Quan es configuren els paràmetres de la nova xarxa wifi "Escoles Connectades" a un chromebook s'hauràn d'emplenar de la manera següent, tal com es veu a la imatge:

chromebook 1.png

Els paràmetres a omplir són els següents:

 • SSID: el nom de la vostra xarxa wifi. Aquest nom està format per les lletres ec seguides de les 6 darreres xifres del codi del centre. En aquest exemple ec507011
 • Mètode EAP: PEAP
 • Autenticació fase 2: Automàtic
 • Certific CA servidor: No comprovar
 • Coincidència d'assumpte: deixar-ho en blanc
 • Certificat d'usuari: No els comprovis
 • Identitat: codi corporatiu de l'usuari (pot ser xDNI, uXXXXX, zXXXXX o eNIF
 • Contrasenya: ******* (Contrasenya usuari corporatiu)
 • Identitat anònima: deixar-ho en blanc

 

 Consideracions de seguretat:

 • Per defecte està marcada la opció "Desa la identitat i la contrasenya", aquesta opció NOMÉS l'heu de tenir activa si configurau la xarxa wifi des del vostre perfil d'usuari Google.
 •  Per defecte no està marcada la opció "Permet que els altres usuaris d'aquest dispositiu facin servir aquesta xarxa". Si la marcau qualsevol usuari farà servir el vostre accés a la wifi. Amb la qual cosa no podreu connectar-vos amb un altre dispositiu.

Chromebook 2.png

Si ja teníeu qualque chromebook configurat i ara no pot connectar a la wifi i surt un missatge que s'ha rebutjat el certificat d'autenticació de manera local, llavors en el paràmetre Certific CA servidor haureu de canviar de Predeterminat a No comprovar .

 

IMPORTANT: Recordau que només podeu tenir un únic dispositiu per usuari corporatiu connectat a la nova xarxa wifi "Escoles Connectades".