Configuració d'un dispositiu Android per connectar-lo amb la Wi-Fi "Escoles Connectades"

 

Hem provat la connexió utilitzant una tableta Samsung Galaxy. Podeu utilitzar altres tipus de dispositius Android, com telèfons mòbils, només que potser les opcions de menú no es trobin tal com s'indica aquí.

 

 • Accediu a Aplicacions - Ajustaments - Connexions sense fils
 • Assegurau-vos que no estigui habilitat el "mode de vol" (també conegut com a "mode avió")
 • A Ajustaments Wi-Fi han d'aparèixer totes les xarxes sense fils detectades, entre les quals la del centre, de nom ec seguit de les 6 xifres finals del codi del centre (per exemple, ec507011)

   
  fig1.png
 • Feu clic sobre la xarxa ecXXXXXX per establir la connexió
 • Apareixerà un quadre de diàleg de configuració. Les opcions que s'han de triar es mostren a la figura següent. La identitat (nom d'usuari) és l'usuari corporatiu. La contrasenya la que feu servir amb l'usuari corporatiu.

fig2.png

 • En haver completat la introducció d'informació heu de fer clic al botó Conectar
 • Si les dades són correctes el dispositiu es connectarà a la Wi-Fi i això apareixerà indicat a la pantalla Ajustaments Wi-Fi tal i com es mostra a la figura següent

fig3.png

 

IMPORTANT: Recordau que només podeu tenir un únic dispositiu per usuari corporatiu connectat a la nova xarxa wifi "Escoles Connectades".