Publicades les versions homologades de l'Ubuntu 16.04 (32 i 64 bits). Més informació a l'article "Ubuntu Live Xarxipèlag a disposició dels centres".