Seguint indicacions de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic es comunica que l'accés a Internet des dels centres educatius només estarà operatiu des de les 07.00 h fins a les 23.00 h, de dilluns a dissabte. Fora d'aquest horari no és podrà accedir a Internet des de les xarxes dels centres, encara que sí hi haurà accés a la xarxa corporativa.

Si, puntualment, algun centre necessita fer alguna activitat fora d'aquest horari i que requereixi de l'accés a Internet, us pregam que ens ho comuniqueu amb 96 hores d'antelació per mitjà d'una consulta al Servei de Tecnologies.