Des del Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació us volem informar de dues noves actuacions:


1. SERVEI DE SUPORT TÈCNIC ALS CENTRES EDUCATIUS.

A partir del dia 15 d’abril de 2019, el Servei TIE disposa d'un nou servei d'assistència in-situ als centres docents el qual serà proveït per l'empresa NUNSYS. Cal assenyalar però que el procediment que han de seguir els centres per obrir incidències es manté com sempre, és a dir, mitjançant els formularis «Consultes i peticions de suport TIC» (http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/consultes-i-peticions-de-suport-tic) del portal coordinaciotic.ieduca.caib.es


2. REDOLS. Una proposta de web per als centres educatius.

S’ha posat en marxa un nou gestor de continguts per desenvolupar els lloc web dels centres. Aquest gestor de continguts, basat en tecnologia WordPress, substituirà l’antic gestor basat en JoomLa. La nova plataforma ofereix un nivell de seguretat superior, conté més utilitats i és més configurable que la que està actualment en marxa. També incorpora una xarxa social privada perquè tots els membres de la comunitat educativa puguin participar a la web.

Tota la documentació relativa a aquesta nova proposta està a l’apartat següent:

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/redols-una-proposta-de-web-per-al-teu-centre

Els centres educatius hauran d’anar planificant la migració a aquesta nova plataforma. Al llarg del curs escolar 2019/2020 haurien d’estar totes les webs migrades.