header

 

S’ha posat en marxa S’Arreplec, un repositori de materials educatius digitals —com ara cursos Moodle, objectes SCORM i activitats per PDI— a disposició del professorat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La finalitat és que el professorat pugui cercar i consultar els materials digitals recollits en aquest repositori, i descarregar-los per a la seva utilització a conveniència en les aules virtuals dels centres educatius. També, el professorat interessat podrà oferir els seus propis materials digitals per a ser desats en aquest repositori, fomentant d’aquesta manera l’intercanvi de materials digitals entre la nostra comunitat educativa.

Per a la visualització y descàrrega dels materials educatius, és necessari identificar-se amb les credencials corporatives de la CAIB. 

Podeu trobar S’Arreplec a https://sarreplec.caib.es