Des del Servei TIE s'informa que no es dona més suport a l'aplicatiu Exermath.

A partir d'ara ja no es donaran d'alta més sol·licituds per mor de la manca de documentació tècnica necessària per tal d'entendre l'aplicatiu. 

Demanam disculpes d'antuvi per els incovenients que això pugui causar.

 

Servei TIE