A partir d'ara es modifica la manera com els centres han d'enviar sol·licituds al Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació.

Es distingiran dos tipus de peticions:

  1. Peticions de suport TIC, ocasionades per mal funcionament de maquinari, programari, xarxa o comunicacions o bé peticions d'ajuda a l'hora d'aplicar aspectes concrets de la proposta tècnica documentada. En aquest cas seguiu el Procediment de petició de suport TIC al CAU.
  2. Altre tipus de consulta que no tengui a veure amb cap mal funcionament (per exemple, sol·licitar un nou switch, fer una consulta general sobre la proposta tècnica, etc.). En aquest cas seguiu aquest altre procediment per a consultes i propostes.