Les cohorts o grups d'usuaris per a tot el lloc de l'aula virtual ens ajuden a inscriure ràpidament els alumnes a un curs de Moodle. Per exemple, si volem inscriure els alumnes del grup A de 1r ESO a tots els cursos creats a l'aula virtual de les assignatures corresponents, el més adient és crear una cohort amb tots els alumnes de 1r ESO A que ja disposen d'usuari Moodle.

Posteriorment s'inscriu la cohort a cada curs en lloc d'alumne per alumne. A més, es pot afegir un nou alumne a la cohort i automàticament s'inscriurà a tots els cursos on estigui inscrita la cohort.

Aquesta tasca és OPCIONAL, es a dir, no és necessari crear cohorts per utilizar l'aula virtual.

Amb la finalitat de facilitar la creació d'aquestes cohorts a partir dels grups d'ensenyament ja creats al GESTIB, a continuació es descriu el procés a seguir:

1.Creació d'usuari i contrasenya dels nous alumnes

Amb la finalitat de què els nousvinguts puguin formar part d'aquestes agrupacions, primer s'ha de generar la seva contrasenya. En cas contrari no apareixerà com estudiant a l'aula virtual del centre. Es pot donar el cas de què un alumne/a tingui usuari "z" perquè vingui d'un altre centre, però fins que no es generi la nova contrasenya al nou centre no podrà fer servir l'aula virtual.

2.Creació de cohorts a l'aula virtual

S'ha de crear els cohorts sense usuaris que podeu consultar a l'article “Creació de cohorts o grups de tot el lloc”.

El camp "ID de la cohort" de la cohort no hauria de tenir espais ni accents. Per exemple: 1r-ESO-A
Recordau que s'ha de buidar les cohorts si les teniu creades d'altres anys

 

3.Creació d'arxius de càrrega al GESTIB

L'equip directiu crearà els fitxers de càrrega mitjançant una opció del GESTIB d'aquells grups d'ensenyament que es vulguin migrar. Aquí s'ha d'especificar com a nom de la cohort el mateix "ID de la cohort" que anteriorment es va indicar a la creació de la cohort.

thumb_cohort1 thumb_cohort2 thumb_cohort3

Primer s'ha d'haver creat els usuaris “z” corresponents dels alumnes que han de fer servir l'aula virtual.

 

4.Petició de càrrega

El coordinador AV ha d'obrir una petició de càrrega d'arxius a l'aula virtual adjuntant un únic fitxer comprimit zip. Una vegada resolta la petició tindreu totes les cohorts completes.