Documents que tracten sobre la configuració del servidor principal, sobre els usuaris i grups, sobre permisos i polítiques, sobre la configuració dels llocs de treball Windows 95/98/ME i sobre altres serveis addicionals com per exemple, l'NTP i el DHCP.
Documents que tracten sobre la integració d'un lloc de treball Windows XP Professional o Windows 7 a la xarxa del centre.
Documents que tracten sobre la integració d'un lloc de treball Linux a la xarxa del centre. S'inclouen diferents utilitats que automatitzen aquest procés.
Documents i utilitats destinats a la creació d'un servidor Linux per controlar els accessos a Internet. En concret aquest servidor té les següents funcionalitats:
- Catxé de la xarxa
- Control de l'accés a continguts no adequats
- Control de l'accés als diferents serveis (ftp, irc, etc.)
Documents que tracten sobre impressió. S'inclou una proposta per crear un servidor d'impressió basat en Linux sobre un ordinador obsolet.
Documents que tracten sobre diversos problemes, amb indicació de la solució proposada.

Projectes en execució

Millora connectivitat "Escoles Connectades"

Distribució d'equipament

Actualitzacions i millores maquinari

En aquest espai s'hi pot trobar tota la informació necessària per a formalitzar contractes basats en l'Acord Marc AM 2020/1 per al subministrament de dispositius portàtils i ordinadors per a centres educatius públics no universitaris de les Illes Balears. Els contractes basats són els contractes que han de formalitzar els centres per adquirir l'equipament d'aquest acord marc.

En concret, veureu en aquest espai, les instruccions per formalitzar contractes basats, els plecs de l'acord marc, les ofertes de les empreses adjudicatàries, els models de documents per formalitzar els contractes i els fulls de càlcul per determinar la millor oferta en cada lot.

La finalitat de l'acord marc és facilitar que els centres educatius de la CAIB puguin disposar dels equipaments adequats per a impulsar la digitalització, a la vegada que s'afavoreix l’autonomia dels centres en l’adaptació dels seus recursos als plans de treball que desenvolupen.

En aquest Acord s’han adjudicat 6 lots d’equipaments informàtics dels utilitzats habitualment en els centres. En concret els lots adjudicats són:

 • Lot 1. Chromebook bàsic

 • Lot 2. Chromebook avançat

 • Lot 3. Chromebook tàctil

 • Lot 4. Armari mòbil per càrrega, emmagatzematge i transport de dispositius portàtils

 • Lot 5. Ordinador de sobretaula

 • Lot 8. Portàtil 15,6”

Per problemes en la licitació no s’han pogut adjudicar els lots 6 i 7 en els quals es licitaven, respectivament, ordinadors portàtils d'11,6" i una versió tàctil d’aquests dispositius.

El primer document que cal llegir és el document amb les instruccions per a formalitzar els contractes basats. En el document es detalla el procediment que han de seguir els centres per adquirir l'equipament licitat en l'acord marc. Es pot accedir i/o descarregar aquest document pitjant en el següent enllaç:

Instruccions per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears relativa a la tramitació dels contractes basats en l’Acord Marc 2020/1

Per visualitzar/descarregar aquestes instruccions s'ha d'emprar un ordinador connectat a la xarxa corporativa de la CAIB, per tant, s'ha de fer des del centre. Això mateix val per a la resta de documentació de l'Acord Marc.

En aquesta espai s'hi pot trobar tota la informació necessària per a formalitzar contractes basats en l'Acord Marc AM 2021/1 per al subministrament d'ordinadors portàtils per a centres educatius públics no universitaris de les Illes Balears. Els contractes basats són els contractes que han de formalitzar els centres per adquirir l'equipament d'aquest acord marc.

En concret, veureu en aquest espai, les instruccions per formalitzar contractes basats, els plecs de l'acord marc, les ofertes de les empreses adjudicatàries, els models de documents per formalitzar els contractes i els fulls de càlcul per determinar la millor oferta en cada lot.

La finalitat de l'acord marc és facilitar que els centres educatius de la CAIB puguin disposar dels equipaments adequats per a impulsar la digitalització, a la vegada que s'afavoreix l’autonomia dels centres en l’adaptació dels seus recursos als plans de treball que desenvolupen.

En aquest Acord s’han adjudicat 3 lots d’equipaments informàtics dels utilitzats habitualment en els centres. En concret els lots adjudicats són:

 • Lot 1. Portàtil bàsic                 (14'')

 • Lot 2. Portàtil tàctil 2 en 1     (11,6'')

 • Lot 3. Portàtil de gama alta  (15,6'')

El primer document que cal llegir és el document amb les instruccions per a formalitzar els contractes basats. En el document es detalla el procediment que han de seguir els centres per adquirir l'equipament licitat en l'acord marc. Es pot accedir i/o descarregar aquest document pitjant en el següent enllaç:

Instruccions per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears relativa a la tramitació dels contractes basats en l’Acord Marc 2021/1

Per visualitzar/descarregar aquestes instruccions s'ha d'emprar un ordinador connectat a la xarxa corporativa de la CAIB, per tant, s'ha de fer des del centre. Això mateix val per a la resta de documentació de l'Acord Marc.


Abans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent.
En cas de dubte ABANS de donar avaria ho podeu consultar amb el CAU d'Educació seguint el protocol que podeu trobar a:

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/36-avaries/procediments-generals/153-avaries-peticio-suport-tic-al-cau

Documentació general del projecte XArxipèlag 2.0.

Documents que tracten sobre la proposta d'aula virtual,  basada en Moodle, per als centres educatius.

Correu electrònic oficial d'educació gestionat a través del servei de correu Gmail (de la plataforma GSuite de Google), en el domini '@educaib.eu'.

El portal d'aquest servei està a:

http://correu.educaib.eu

Aquest correu «educaib.eu» dona una sèrie de serveis als docents de centres públics de les Illes Balears:

 • Correu corporatiu

Aquests docents tenen a la seva disposició un correu oficial corporatiu i una sèrie d’aplicacions pròpies del servei Gmail.

 • Disc d'emmagatzemament individual.

A més està al seu abast una unitat d’emmagatzemament d’informació sota l’aplicació Drive.

 • Unitat compartida amb tot el personal del centre.

Una unitat compartida amb tot el personal del centre educatiu.

A l’aplicació Drive del seu compte corporatiu «educaib.eu», a «unitats compartides» apareix una unitat personal_ce07XXXXXX@educaib.eu.

 • Aplicacions de l’entorn Gmail.

Diverses aplicacions de l’entorn Gmail estan a la disposició dels usuaris.

 

Altres serveis:

 • El centre educatiu disposa d’una bústia oficial corporativa que és administrada pels gestors d’aquesta bústia.

Els centres tenen un correu de centre que és: nom_centre@educaib.eu.

Les persones encarregades de gestionar aquest compte són definides pel centre mitjançant el Gestib i SEU.

A més ells mateixos, mitjançant els gestors del compte de correu de centre, poden implementar llistes de correu pròpies.

 • L’equip directiu a més disposa d’una unitat compartida.
 • Els coordinadors TIC també disposen d’una unitat compartida i una llista de correu (que no una bustia o compta de correu).
Documents que tracten sobre els ultraportàtils, ordinadors destinats a ús individualitzat per part de l'alumnat.
Documents que tracten sobre la xarxa Wi-Fi centralitzada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (també anomenada Xarxipèlag 2.0).
Documents que tracten sobre els ordinadors, d'ús prioritari per part del docent, que van connectats a la pissarra digital.
Documents que tracten sobre els carretons de càrrega, emmagatzematge i transport dels ultraportàtils.
Documents que tracten sobre diversos problemes, amb indicació de la solució proposada.

Documents que tracten sobre el manteniment de la pissarra digital interactiva.

Programari que s'instal·la als ultraportàtils i ordinadors d'aula, automàticament mitjançant el servidor de configuració del centre.

Federació de repositoris d'objectes digitals educatius formada per totes les comunitats autònomes.

abies web md

Aplicació informàtica en línia destinada a la gestió de biblioteques escolars.

És una aplicació creada pel Ministeri d'Educació i ciència (actual Ministeri d'Educació i Formació Professional – MEFP) per a la gestió dels fons i dels recursos de les biblioteques escolars als centres educatius no universitaris. En coordinació amb les conselleries d'educació de les comunitats autònomes.

És una eina pensada per a docents, estudiants i famílies, de fàcil maneig i entorn senzill que permet fer totes les tasques pròpies d'una biblioteca escolar.

La web on està:

 • manual d'usuari,
 • manual de l'administrador,
 • informació de contacte per als usuaris,
 • informació del programari Abiesweb,
 • la seva gestió,
 • formació,
 • preguntes freqüents,
 • etc.
        logo abiesweb llegirIb  Biblioteques Escolars IB

https://bibliotequesescolars.caib.es/abiesweb/

 

                                                          

Aquesta web penja de la web de biblioteques escolars, on es coordinen i es donen infomacions per a la comunitat de biblioteques dels centres educatius:

 

                               logo llegirib                    Biblioteques Escolars IB     https://bibliotequesescolars.caib.es/

 

 

 

En aquesta web podreu sol·licitar l'alta del centre a l'Abiesweb i el canvi d'Administrador de l'Abiesweb en els articles següents:

 

Documents que tracten sobre la configuració del lloc web del centre, gestió d'usuaris, de plantilles i de contingut.