Documents que tracten sobre la configuració del servidor principal, sobre els usuaris i grups, sobre permisos i polítiques, sobre la configuració dels llocs de treball Windows 95/98/ME i sobre altres serveis addicionals com per exemple, l'NTP i el DHCP.
Documents que tracten sobre la integració d'un lloc de treball Windows XP Professional o Windows 7 a la xarxa del centre.
Documents que tracten sobre la integració d'un lloc de treball Linux a la xarxa del centre. S'inclouen diferents utilitats que automatitzen aquest procés.
Documents i utilitats destinats a la creació d'un servidor Linux per controlar els accessos a Internet. En concret aquest servidor té les següents funcionalitats:
- Catxé de la xarxa
- Control de l'accés a continguts no adequats
- Control de l'accés als diferents serveis (ftp, irc, etc.)
Documents que tracten sobre impressió. S'inclou una proposta per crear un servidor d'impressió basat en Linux sobre un ordinador obsolet.
Documents que tracten sobre la instal·lació de programari d'ús habitual en els centres.
Documents que tracten sobre la instal·lació i configuració de tallafocs per a la xarxa del centre.
Documents que tracten sobre la instal·lació i configuració d'antivírics a les xarxes dels centres.
Documents que tracten sobre diversos problemes, amb indicació de la solució proposada.

Projectes en execució

Millora connectivitat "Escoles Connectades"

Distribució d'equipament

Actualitzacions i millores maquinari


Abans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent.
En cas de dubte ABANS de donar avaria ho podeu consultar amb el CAU d'Educació seguint el protocol que podeu trobar a:

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/36-avaries/procediments-generals/153-avaries-peticio-suport-tic-al-cau

Documentació general del projecte XArxipèlag 2.0.

Documents que tracten sobre la proposta d'aula virtual,  basada en Moodle, per als centres educatius.

Nou correu electrònic oficial d'educació. Els comptes de correu  '@educacio.caib.es' passen a ser gestionats a través de la plataforma Gmail. El domini canvia a '@educaib.eu'
Documents que tracten sobre els ultraportàtils, ordinadors destinats a ús individualitzat per part de l'alumnat.
Documents que tracten sobre la xarxa Wi-Fi centralitzada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (també anomenada Xarxipèlag 2.0).
Documents que tracten sobre els ordinadors, d'ús prioritari per part del docent, que van connectats a la pissarra digital.
Documents que tracten sobre els carretons de càrrega, emmagatzematge i transport dels ultraportàtils.
Documents que tracten sobre diversos problemes, amb indicació de la solució proposada.

Documents que tracten sobre el manteniment de la pissarra digital interactiva.

Programari que s'instal·la als ultraportàtils i ordinadors d'aula, automàticament mitjançant el servidor de configuració del centre.

Federació de repositoris d'objectes digitals educatius formada per totes les comunitats autònomes.

Aplicació informàtica en línia destinada a la gestió de biblioteques escolars.

Documents que tracten sobre la configuració del lloc web del centre, gestió d'usuaris, de plantilles i de contingut.