Documents que tracten sobre la configuració del servidor principal, sobre els usuaris i grups, sobre permisos i polítiques, sobre la configuració dels llocs de treball Windows 95/98/ME i sobre altres serveis addicionals com per exemple, l'NTP i el DHCP.
Documents que tracten sobre la integració d'un lloc de treball Windows XP Professional o Windows 7 a la xarxa del centre.
Documents que tracten sobre la integració d'un lloc de treball Linux a la xarxa del centre. S'inclouen diferents utilitats que automatitzen aquest procés.
Documents que tracten sobre impressió. S'inclou una proposta per crear un servidor d'impressió basat en Linux sobre un ordinador obsolet.

Projectes en execució

Millora connectivitat "Escoles Connectades"

Distribució d'equipament

Documentació general del projecte XArxipèlag 2.0.

Documents que tracten sobre la proposta d'aula virtual,  basada en Moodle, per als centres educatius.

Correu electrònic oficial d'educació gestionat a través del servei de correu Gmail (de la plataforma GSuite de Google), en el domini '@educaib.eu'.

El portal d'aquest servei està a:

http://correu.educaib.eu

Aquest correu «educaib.eu» dona una sèrie de serveis als docents de centres públics de les Illes Balears:

 • Correu corporatiu

Aquests docents tenen a la seva disposició un correu oficial corporatiu i una sèrie d’aplicacions pròpies del servei Gmail.

 • Disc d'emmagatzemament individual.

A més està al seu abast una unitat d’emmagatzemament d’informació sota l’aplicació Drive.

 • Unitat compartida amb tot el personal del centre.

Una unitat compartida amb tot el personal del centre educatiu.

A l’aplicació Drive del seu compte corporatiu «educaib.eu», a «unitats compartides» apareix una unitat personal_ce07XXXXXX@educaib.eu.

 • Aplicacions de l’entorn Gmail.

Diverses aplicacions de l’entorn Gmail estan a la disposició dels usuaris.

 

Altres serveis:

 • El centre educatiu disposa d’una bústia oficial corporativa que és administrada pels gestors d’aquesta bústia.

Els centres tenen un correu de centre que és: nom_centre@educaib.eu.

Les persones encarregades de gestionar aquest compte són definides pel centre mitjançant el Gestib i SEU.

A més ells mateixos, mitjançant els gestors del compte de correu de centre, poden implementar llistes de correu pròpies.

 • L’equip directiu a més disposa d’una unitat compartida.
 • Els coordinadors TIC també disposen d’una unitat compartida i una llista de correu (que no una bustia o compta de correu).
Documents que tracten sobre els ultraportàtils, ordinadors destinats a ús individualitzat per part de l'alumnat.
Documents que tracten sobre la xarxa Wi-Fi centralitzada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (també anomenada Xarxipèlag 2.0).
Documents que tracten sobre els ordinadors, d'ús prioritari per part del docent, que van connectats a la pissarra digital.
Documents que tracten sobre els carretons de càrrega, emmagatzematge i transport dels ultraportàtils.

Documents que tracten sobre el manteniment de la pissarra digital interactiva.

abies web md

Aplicació informàtica en línia destinada a la gestió de biblioteques escolars.

És una aplicació creada pel Ministeri d'Educació i ciència (actual Ministeri d'Educació i Formació Professional – MEFP) per a la gestió dels fons i dels recursos de les biblioteques escolars als centres educatius no universitaris. En coordinació amb les conselleries d'educació de les comunitats autònomes.

És una eina pensada per a docents, estudiants i famílies, de fàcil maneig i entorn senzill que permet fer totes les tasques pròpies d'una biblioteca escolar.

La web on està:

 • manual d'usuari,
 • manual de l'administrador,
 • informació de contacte per als usuaris,
 • informació del programari Abiesweb,
 • la seva gestió,
 • formació,
 • preguntes freqüents,
 • etc.
        logo abiesweb llegirIb  Biblioteques Escolars IB

https://bibliotequesescolars.caib.es/abiesweb/

 

                                                          

Aquesta web penja de la web de biblioteques escolars, on es coordinen i es donen infomacions per a la comunitat de biblioteques dels centres educatius:

 

                               logo llegirib                    Biblioteques Escolars IB     https://bibliotequesescolars.caib.es/

 

 

 

En aquesta web podreu sol·licitar l'alta del centre a l'Abiesweb i el canvi d'Administrador de l'Abiesweb en els articles següents: