Us volem informar de canvis importants a la plataforma d’Aula Virtual dels centres (aulavirtual.caib.es). En els propers dies es farà efectiva una actualització de tots els moodles dels centres educatius que es migraran a la versió 3.6.4+. Per tant, heu de tenir en compte el següent:
 
- A partir de dilluns dia 9/9/2019 ja estirà disponible el nou servidor amb la versió 3.6.4+ i podreu començar a migrar els vostres cursos. La URL d’aquest nou moodle serà https://aulavirtual.caib.es/<codi_centre>. Durant el procés de migració de cursos, us podreu connectar al moodle antic amb la URL http://aulavirtual3.caib.es/<codi_centre> 
 
- Cal tenir en compte que, en el nou servidor, els moodles NO es crearan d’ofici sinó que caldrà una sol·licitud explícita del centre interessat. El procediment per fer aquesta sol·licitud el trobareu a: 
 
 
S’estableix un plaç de dos mesos per fer la migració. Passat aquest termini es deixarà el servidor antic fora de línia.