Migració:

 • Es procedirà a fer una migració del moodle 2.5.6+ a 3.6.4+. Aquesta migració no es farà d'ofici sinó que el centre l'haurà de sol·licitar seguint les instruccions d'aquest article. En concret s'ha d'omplir el formulari que trobareu més avall.
 • El nou moodle estarà a un nou servidor amb el subdomini habitual (https://aulavirtual.caib.es/)
 • És recomanable fer la migració al nou moodle quant abans millor. En qualsevol cas, s'estableix un termini de 2 mesos per fer la migració.
 • El centre és el responsable de fer la còpia dels cursos del moodle antic que vulgui conservar i restaurar-los al moodle nou.

 

Procediment per sol·licitar i posar en marxa el nou Moodle 3.6.4:

 1. Omplir el formulari esmentat indicant els coordinadors d’aula virtual.
 2. Fer còpies dels cursos del moodle antic i descarregar-los del servidor. Cada professor pot fer còpies dels seus cursos, el coordinador s’haurà de responsabilitzar de coordinar aquesta tasca, sobre tot comprovar que tots els cursos que es vulguin migrar han estat copiats.
 3. Quan es rebi la confirmació de que la nova aula virtual ha estat creada, cada professor podrà restaurar els seus cursos. De manera simplificada, el procediment per restaurar un curs consta de dues passes: 1) crear el curs des de zero, i 2) restaurar el fitxer dins el curs ja creat. Les imatges següents il·lustren aquestes dues passes esmentades:

3.1.- Crear un nou curs:

Captura01

 

3.2.- Restaurar un curs:

Captura02

Captura03

 

Usuaris:

 • Els pares s’han esborrat del moodle
 • S’ha posat en marxa un procediment per esborrar els alumnes que fa més de dos anys que no estan matriculats al centre i els codis d'usuari z que ja tenen un codi d'usuari e per ser majors d'edat. 

 

Plugins:

 • ExerMath: Permet integrar activitats ExerMath als cursos i recollir-ne les puntuacions.
 • H5P: Un tipus de contingut de presentació basat en HTML5 gratuït que permet als usuaris afegir preguntes de múltiples opcions, emplenar els espais en blanc, el text i altres tipus d’interaccions a les seves presentacions amb només un navegador web.
 • Mathwrite: Utilitat per editar equacions.
 • Si es vol que s'instal·li algun pluin, s'ha de fer una sol·licitut i s'avaluarà la viabilitat de la instal·lació 

 

Formulari:

Un membre de l'equip directiu o el coordinador d'aula virtual empleni i enviï el següent formulari posant a l'assumpte Actualitzar Moodle 3.6.4+;