A diferència de la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag 2.0 en la qual existeix una única credencial per centre (totes les connexions del centre utilitzen la mateixa credencial - usuari/contrasenya - per connectar-s'hi), en les noves xarxes Wi-Fi del projecte "Escoles Connectades" cada usuari haurà d'emprar la seva pròpia credencial corporativa per poder connectar-s'hi.

Així, només podran autenticar-se a la nova xarxa wifi d'un centre concret i, amb conseqüència, fer-ne ús, els usuaris corporatius que estan assignats a aquest centre. Per tant, per poder iniciar una connexió wifi caldrà emprar les credencials corporatives (la mateixa parella usuari/contrasenya que s'utilitza per accedir a les aplicacions corporatives com el portal del personal, el correu electrònic oficial, l'Abiesweb, Redols o el moodle centralitzat)

Cada usuari, bé sigui docent, personal administratiu o alumne, només podrà validar-se a la xarxa wifi "Escoles Connectades" des d'un únic equip de manera simultània, és a dir, al mateix temps. No estaran permeses les connexions simultànies amb diversos dispositius. Per exemple, si un usuari validat a la xarxa wifi des d'un telèfon mòbil es vol validar amb una tableta o un portàtil, prèviament haurà de desconnectar el seu telèfon mòbil de la wifi del centre.

Recordau que podeu gestionar els usuaris corporatius seguint els procediments indicats al segúent article:

Gestió d'usuaris corporatius