És important que el dia de la migració a la nova infrastructura de xarxes del projecte "Escoles connectades" el coordinador TIC estigui disponible per als tècnics de Telefònica que hagin de dur a terme el procés de migració. 

Entre d'altres, el coordinador TIC haurà de dur a terme les següents tasques:

     1. Haurà de disposar d'unes credencials coorporatives per tal de provar la connexió a la nova xarxa wifi (serveixen les seves pròpies credencials).

Recordau que per fer servir la nova xarxa wifi els usuaris hauran de disposar de credencials, tal com us vam explicar en el article http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/millora-connectivitat-escoles-connectades/478-habilitar-autenticacio-usuaris-alumne-a-la-nova-xarxa-wifi-escoles-connectades

Els ordinadors de la xarxa cablada "Administrativa i de Serveis" amb adreçament 10.216.x.y hauran de sortir per la primera IP del vostre rang, és a dir, pel nou router del projecte "Escoles connectades".
 

     2. Haurà de posar a disposició del tècnic de Telefònica una IP lliure de la xarxa "Administrativa" (la que té adreçament 10.216.x.y) per poder fer proves.

     3. Haurà de tenir en compte que el nou router tendrà la primera IP de la xarxa "Administrativa" amb la qual cosa, per donar servei a aquesta xarxa, caldrà assegurar-se que tots els ordinadors i dispositius de la xarxa tenen com a porta d'enllaç la primera adreça IP de la xarxa. Això vol dir que si actualment qualque ordinador surt a través del proxy o del balancejador, s'haurà de canviar la porta d'enllaç a la primera IP del rang.
     

El dia de la migració, l'empresa adjudicatària (Telefònica) comprovarà la connectivitat de les tres xarxes (Administrativa, Educativa i Wi-Fi) així com l'accés remot amb un tècnic del Servei de Tecnologies de la Conselleria.

Us informem que l'empresa té instruccions de retirar els punts d'accés de l'antiga xarxa wifi. Per contra, tant el router actual com la ONT romandran en el centre i més endavant un técnic de Conselleria els retirarà.