El primer document que cal de llegir és el document amb les intruccions i procediments per formalitzar els contractes basats. Podeu accedir i/o descarregar el document polsant en el següent enllaç:

Instruccions per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears relativa a la tramitació dels contractes basats en l’Acord Marc 2020/1