Instal·lació de l'Ubuntu a un lloc de treball a partir de l'Ubuntu 16.04 Live Xarxipèlag


La Conselleria disposa d'una versió adaptada de l'Ubuntu 16.04  que es posa a disposició dels centres que la sol·licitin. És la versió de l'Ubuntu que substitueix a la versió 14.04 i, com aquesta, es tracta d'una versió de llarg manteniment (LTS). Es distribueix per mitjà d'un fitxer ISO que es pot gravar a un suport DVD o pendrive autoarrencable (veure Creació d'un USB Ubuntu Live Xarxipèlag). Quan s'arrenca l'ordinador des d'aquest suport (DVD o pendrive) dóna l'opció de:

 • ser executat com a tal (provar l'execució al vol del sistema Ubuntu 16.04 però sense que quedi res instal·lat a l'ordinador)
 • o bé iniciar l'assistent d'instal·lació

El present article mostra com obtenir i com instal·lar aquesta versió de l'Ubuntu que pot ser útil tant per a ordinadors integrats a un domini Windows del centre com per a ordinadors no integrats a un domini (bé perquè el centre no disposi de domini Windows, bé perquè es tracti d'un ordinador que s'hagi de connectar a la xarxa sense fils a aules amb cobertura Wi-Fi Xarxipèlag 2.0, bé perquè es tracti d'un ordinador particular d'un professor).
 

Obtenció

Si el centre disposa de fibra òptica ha de descarregar la ISO directament tal i com s'explica a la part final de l'article Ubuntu Live Xarxipèlag a disposició dels centres .

Si el centre no disposa de fibra òptica, pot optar entre descarregar la imatge ISO o sol·licitar el DVD emplenant el següent formulari (s'ha d'especificar "Petició de DVD Ubuntu Live Xarxipèlag" en el camp assumpte del formulari).
En resposta a aquesta petició,

 • si el centre disposa d'un servidor de configuracions: planificarem una transferència de la imatge ISO en horari nocturn i us notificarem quan la tendreu. Després podreu crear vosaltres mateixos el disc DVD o el pendrive USB autoarrencable accedint a la carpeta download del servidor de configuracions on es troba la imatge ISO 
 • si el centre no disposa de servidor de configuracions: prepararem una còpia del DVD i us demanarem que vengueu a cercar-la a la Conselleria o l'enviarem per correu ordinari si el desplaçament no és possible.

Instal·lació

Arrencau amb el DVD o amb el pendrive autoarrencable de l'Ubuntu Xarxipèlag 16.04 i triau l'opció de provar el sistema (no s'instal·la res). Un cop iniciat apareixerà una pantalla com la de la figura que es mostra a continuació. Si tot funciona bé podeu iniciar la instal·lació en el disc fent doble clic sobre Instal·la la versió Ubuntu 16.04.X LTS (on X és la versió)

instalacio UBT1604 1a

Triau l'idioma que vulgueu per a seguir pantalles de l'instal·lador, si el PC té targeta de xarxa sense fils demanarà si el volem connectar a qualque xarxa.

Tot seguit apareix la pantalla Preparació de la instal·lació del sistema operatiu Ubuntu. Heu de marcar Instal·la el programari de tercers i desmarcar Turn off Secure Boot. És necessari disposar d'espai suficient en el disc dur i si s'instal·la en un portàtil tenir-lo connectat al corrent elèctric. També, si disposau de DHCP podeu connectar per cable l'ordinador i així tenir accés a Internet (recomanable).

secure boot

 

 Si surt el següent missatge de que els discos tenen particions muntades triau l'opció per defecte, és a dir, No.

particio


Apareix la pantalla Tipus d'instal·lació. Normalment les opcions proposades cobreixen les necessitats. Si no és així, l'opció Alguna altra cosa us permetrà accedir a particionar el disc i definir exactament la partició on s'ha d'instal·lar el sistema.

A la imatge surten les opcions si ja tens instal·lat un Ubuntu 14.04:

instalacio UBT1604 3a

Triau l'opció i feu clic al botó Continua.
Sortirà un avís de que es formataran les particions, tornau a fer clic a Continua.

Apareixerà la selecció d'ubicació, necessària per establir el fus horari. Aquesta apareixerà per defecte amb el valor correcte. Per tant feu clic a Continua.

instalacio UBT1604 4a

Comprovau que la finestra de disposició de teclat també mostra per defecte una elecció correcta i feu clic a Continua. Segons la mida de la pantalla pot passar que no es vegi la paraula sencera com a la imatge.

instalacio UBT1604 5a

Al camp El vostre nom introduïu ubtadmin, al camp El nom del vostre ordinador seguiu la següent recomanació:

 • si es tracta d'un PC particular (d'un docent per exemple) podeu posar el nom que vulgueu

 • si es tracta d'un PC propietat del centre seguiu la sintaxi
     [lx | la | lp] + ident. (1 a 5 caràcters) + codiSO
  on ident. serà un identificador per al PC (típicament la quarta xifra, la que queda més a la dreta, de l'adreça IP que li assignareu) i codiSO serà ubt1604 .

  Així, vegem uns exemples de noms d'ordinador per als casos més típics que es donen als centres:
  - PC d'aula que gestionarà la PDI, d'ús per part del professor:  lp123ubt1604
  -
  cas general:  lx77ubt1604

El fet de seguir aquesta sintaxi és de vital importància perquè funcioni correctament el sistema centralitzat de desplegament de configuracions. Com a contrasenya posau-ne una de la vostra elecció. Aquesta contrasenya, la de l'usuari ubtadmin, és en certa manera equivalent a la de l'usuari administrador local de qualsevol Windows del vostre centre. Per tant, no hi ha inconvenient en que poseu la mateixa a diferents ordinadors però sí que hauria de ser diferent a la contrasenya d'administrador de domini (si el teu centre disposa de servidor Windows i de domini).

Seleccionau l'opció Fes que calgui una contrasenya per a entrar (si es tracta d'un PC particular podeu escollir l'opció que més us convengui). NO convé encriptar la carpeta personal. Finalment feu clic a Continua.

instalacio UBT1604 6a

Si l'ordinador disposa de càmera web permetrà treure una fotografia de l'usuari que instal·la el sistema per associar-la a l'usuari ubtadmin o triar una altra imatge.


Quan s'hagi completat la instal·lació llevau el cable de xarxa i reiniciau l'ordinador.

Tasques a realitzar després de la instal·lació

Elecció de l'entorn gràfic

A la pantalla d'inici de sessió, on posau el nom d'usuari, teniu l'opció de fer clic a la icona de l'empremta d'un peu i triar entre 6 escriptoris: GNOME (per defecte), GNOME Flashback (compiz), GNOME Flashback (Metacity), GNOME classic, Sessió Xfce i Ubuntu.

La versió GNOME (per defecte) és la versió actual del GNOME, el GNOME3, la versió Sessió Xfce i la GNOME classic són les recomanades pels ordinadors amb menys prestacions i la Ubuntu està especialment recomanat per a ultraportàtils o màquines amb pantalles petites.

La primera vegada que entram ens sortirà un assistent que ens ajuda a conèixer l'escriptori. Quan entram amb el Xfce per primera vegada ens apareix una pantalla que ens demana temes de configuració, hi ha que triar Empra la configuració predeterminada.

Si voleu canviar l'escriptori per defecte haureu de modificar el fitxer lightdm.conf,  per a fer-ho:

 • Obriu un terminal (Aplicacions --> Utilitats --> Terminal), executau:
     sudo gedit /etc/lightdm/lightdm.conf
 • i modificau la línia:
  user-session=
  Podem triar:
  • gnome
  • gnome-classic
  • ubuntu
  • xfce
Si us demana una contrasenya per a confirmar aquesta tasca administrativa introduïu la contrasenya d'ubtadmin

 

Creació d'un usuari  (en cas que l'ordinador sigui propietat del centre o en cas que no s'hagi d'integrar al domini)

L'usuari ubtadmin ha de ser utilitzat només per part del coordinador TIC/Xarxipèlag del centre, i per a tasques administratives de la mateixa manera que l'usuari administrador local a un Windows és utilitzat només pel coordinador.

La contrasenya d'ubtadmin no l'ha de conèixer ningú més que el coordinador

 

Anau ara a crear un usuari genèric. A la icona de la clau anglesa i desengramponador --> Tots els paràmetres --> Sistema --> Usuari


eines

 

 tots els parametres

 


També es pot anar mitjançant View i la cerca escriure Users


users A la pantalla de Comptes d'usuaris haureu de fer clic a Desbloca per a poder crear un usuari

thumb_desbloca

Per a desblocar ens demana la contrasenya d'ubtadmin

thumb_canvi_contrasenya

Un cop desblocat podeu fer clic a la icona de + per a crear un usuari

thumb_crea_usuari

Heu de triar si l'usuari serà Estàndard o Administrador, després emplenau els camps nom complet i nom d'usuari, també hem de triar si volem establir la contrasenya o esperar a que l'usuari la posi quan entri per primera vegada.   

Afegeix usuari


Preparació de l'ordinador per tal que es comuniqui amb el servidor de configuracions  (en cas que l'ordinador sigui del centre)

En el cas de voler integrar aquest equip al domini aquesta passa no és necessària ja que es configurarà automàticament en el moment de la integració.
 
Si el teu centre disposa de servidor de configuracions (servidor puppet), heu de posar el nom complet del servidor de configuracions afegint la línia server=NOMCOMPLET al principi de la secció [main]  del fitxer /etc/puppet/puppet.conf   (vegeu el requadre següent)

A la majoria de casos el nom complet del servidor de configuracions del centre serà sc + 6 darreres xifres del codi del centre . nom complet del domini. Per exemple:
    [main]
    server=sc002919.cpmcllobera.local
    .....

 


Configuració de la xarxa (en cas que l'ordinador sigui propietat del centre)


Cal assegurar-se que s'ha reconegut la interfície de xarxa i s'ha instal·lat el driver corresponent. Per això, des d'una finestra de terminal (Aplicacions --> Utilitats --> Terminal), executau:
   ifconfig S'han d'haver detectat, com a mínim, dues interfícies, eth0 i lo (interfície local).
Un cop feta aquesta comprovació, s'ha de configurar el protocol TCP/IP de la interfície eth0

Si l'ordinador no ha d'estar a la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag 2.0

En aquest cas heu de triar una IP lliure del rang 10.216.*.* i heu de fer el següent per a assignar-la a l'ordinador:

 1. Connectau per cable l'ordinador a la xarxa
 2. Anau a la icona del connector de xarxa amb fil --> Amb fil connectat --> Paràmetres de la xarxa amb fils

  xarxa amb fill


 3. Seleccionau la connexió Amb fil --> Afegeix un perfil...

  amb fil

 4. Anau a IPv4 seleccionau a Adreces el mètode el Manual i afegiu la informació d'adreça IP, màscara i passarel·la.

  ip estatica

  Al DNS li heu de posar la IP del servidor de domini, si el centre en té, i sinó en té la de CAIB (10.215.5.1). Al camp DNS l'opció Automàtic no ha d'estar habilitada, posau la IP del servidor controlador del domini Windows (o bé 10.215.5.1, 10.215.5.2 però només en cas que no disposeu de servidor).

 5. Feu clic al botó Aplica.
Si l'ordinador ha d'estar a la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag 2.0

En aquest cas no cal assignar una IP fixa per integrar l'ordinador al domini ja que el servidor DHCP incorporat al switch Wi-Fi ens permet obtenir-ne una de forma dinàmica. És l'opció que ve per defecte.