Informació útil per duplicar les memòries USB (pendrives) de restauració dels ordinadors dels següents contractes:  CONTR 2010 543, CONTR 2009 10198 i CONTR 2009 11818

La capacitat de la memòria USB de destinació ha de ser idèntica a la de l'USB font.

Des d'un lloc de treball amb sistema operatiu Linux Ubuntu


Formatació de la memòria USB de destinació

 • Iniciau sessió amb un usuari amb permisos d'administració (ubtadmin)
 • Introduïu a l'ordinador la memòria USB on heu de fer el duplicat   (a partir d'ara, USB de destinació)
 • Anau al menú Sistema / Creador de discos d’arrencada.
 • Anotau el nom de la partició (típicament  /dev/sd*1 , p.e. /dev/sdb1), ja que ho necessitareu saber després, quan hagueu de convertir l'USB en autoarrencable
 • Feu clic al botó  Esborra el disc
 • S'obrirà una finestra de navegació de fitxers que es mostrarà buida. Anotau el nom del volum (p.e. A056-AC36), que es mostra a la barra de títol de la finestra, ja que ho necessitareu saber després, quan hagueu de convertir l'USB en autoarrencable
 • A la finestra del Creador de discos d'arrencada feu clic al botó Tanca

Còpia del contingut d'un USB a l'altre

 • Introduïu a l'ordinador la memòria USB font
 • Quan s'obri la finestra que mostra el seu contingut anau a Edita - Selecciona-ho tot i després Edita - Copia
 • Tancau la finestra de l'USB font
 • A la finestra de l'USB de destinació (si no l'havíeu deixada oberta, anau-hi per Fitxers i carpetes - Volums ) feu clic a Edita - Enganxa
 • Quan hagi acabat el procés de còpia tancau la finestra

Conversió del nou USB en autoarrencable


 • Obriu una finestra de Terminali executau les següents ordres:
  • cd /media/nom_volum/utils/linux      on nom_volum és el que havíeu anotat a la formatació
  • sudo chmod 755 makeboot.sh
  • sudo ./makeboot.sh /dev/particio_dispositiu      on particio_dispositiu és el que havíeu anotat
 • Amb la darrera de les comandes se us mostrarà un resum, on s'indica la mida en MB del dispositiu. Si aquesta mida correspon a l'USB responeu y a la pregunta Are you sure you want to continue?
  Si, en canvi, la mida correspon a la mida d'un disc dur no continueu perquè us estaríeu equivocant i podríeu esborrar el master boot record del disc dur de l'ordinador
 • Demanarà si voleu instal·lar un MBR. Responeu amb y
 • Demanarà si voleu instal·lar un gestor d'arrencada. Responeu amb y
 • Sortiu del Terminal (escriviu exit, o bé tancau la finestra)
 • Anau a Fitxers i carpetes i, a cadascun dels USB, feu clic amb el botó dret i seleccionau Expulsa

Des d'un lloc de treball amb sistema operatiu Windows


Formatació de la memòria USB de destinació

 • Iniciau sessió amb un usuari amb permisos d'administració (administrador)
 • Introduïu a l'ordinador la memòria USB on heu de fer el duplicat   (a partir d'ara, USB de destinació)
 • Anotau la lletra d'unitat (D, E, ....) que se li assigna, ja que ho necessitareu saber després, quan hagueu de convertir l'USB en autoarrencable
 • Formatau la memòria USB (botó dret - Formata...) amb format ràpid

Còpia del contingut d'un USB a l'altre

 • Introduïu a l'ordinador la memòria USB font
 • Quan s'obri la finestra que mostra el seu contingut anau a Edita - Selecciona-ho tot i després Edita - Copia
 • Tancau la finestra de l'USB font
 • A la finestra de l'USB de destinació feu clic a Edita - Enganxa

Conversió del nou USB en autoarrencable

 • Obriu una finestra Indicador d'ordresi executau les següents ordres:
  • unitat:  on unitat és la lletra que el sistema ha assignat a l'USB de destinació. No oblideu el signe ':'
  • cd utils\win32
  • makeboot.bat
 • Tancau la finestra Indicador d'ordres
 • Tancau la finestra de l'USB
 • Expulsau les memòries USB