AvísAbans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent. En cas de dubte ABANS de donar avaria ho podeu consultar amb el CAU d'Educació seguint el protocol que podeu trobar a:

http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/suport-tecnic/avaries/33-procediments-generals/159-avaries-peticio-suport-tic-al-cau— GARANTIA EXHAURIDA — Si l'avaria correspon a la quota lliurada amb número d'expedient CMN06 2009 16171, les incidències es dirigiran al CAU (Centre d'Atenció d'Usuaris) d'APD mitjançant el formulari web de l'adreça http://www.gapd.es/postventa/solicitud.htm

 

Equipament subministrat per APD (Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A):

LOT Ordinadors ALDA+CE-MAN0014

Monitors 973168

Durada de la garantia: 2 anys, finalitza dia 13/1/2012

Igualment es remetrà una còpia del missatge a l'adreça suport@educacio.caib.es

En aquells casos en que la comunicació per correu electrònic no sigui possible es podrà telefonar al número 902 400 234, o bé enviar un fax al número 91 422 9813.

En qualsevol dels casos s'haurà de comunicar la següent informació:

 • Identificació de contracte: CMN06 2009 16171
 • Centre
 • Persona de contacte
 • Telèfon
 • Horari
 • Adreça de correu
 • Marca equip avariat
 • Model de l'equip
 • Número de sèrie
 • Descripció de la incidència

— GARANTIA EXHAURIDA — Si l'avaria correspon a la quota lliurada el curs 2006/2007, les incidències es dirigiran al CAU (Centre d'Atenció d'Usuaris) de Seidor Microsistemes mitjançant l'adreça de correu soporte@seidor.es.

Igualment es remetrà una còpia del missatge a l'adreça suport@educacio.caib.es

En aquells casos en que la comunicació per correu electrònic no sigui possible es podrà enviar un fax al número de telèfon 93 317 38 18 o bé telefonar als números 902 998 204 i 93 304 32 22.

En qualsevol dels casos s'haurà de comunicar la següent informació:

 • Identificació de contracte: CENTRES_DOCENTS_CAIB
 • Centre
 • Persona de contacte
 • Telèfon
 • Horari
 • Adreça de correu
 • Equip (PC, monitor, etc)
 • Número de sèrie
 • Descripció de la incidència

— GARANTIA EXHAURIDA —  Si l'avaria correspon a la quota lliurada el curs 2004/2005, les incidències es passaran mitjançant un dels números de telèfon següents:

* Ordinadors Inves: Tel. 902 354 435.
* Impressores Lexmark: Tel. 902 114 645.
* Scanners Epson: Tel. 902 404 142.

En el cas que l'avaria sigui d'un servidor Fujitsu-Siemens, s'enviarà un correu a l'adreça cac@fujitsu-siemens.com amb còpia a aborras@educacio.caib.es.
Quan això no sigui possible es podrà telefonar al 902 118 218.

En qualsevol dels casos s'haurà de comunicar la següent informació:

* Nom del Centre:
* Adreça:
* Localitat:
* Persona de contacte:
* Telèfon de contacte:
* Horari:
* Model:
* Número de sèrie:

Convé tenir en compte que tot el material disposa d'un període de 4 anys de garantia.
— GARANTIA EXHAURIDA — Si l'ordinador correspon al projecte "Internet a l'escola", les incidències les passarà el Coordinador/a informàtic/a o bé algun membre de la directiva designat pel director/a.

La comunicació es dirigirà al CAU (Centre d'Atenció als Usuaris) de Red.es que té l'adreça de correu cau@internetenlaescuela.es

Igualment es remetrà una còpia del missatge a l'adreça aborras@educacio.caib.es per tal que la Conselleria en tengui constància.

En aquells casos en que la comunicació per e-mail sigui impossible, es podrà telefonar al 902 010 467.

Un cop la incidència sigui resolta enviareu un correu a l'adreça aborras@educacio.caib.es indicant la data de la reparació.

En qualsevol dels casos s'haurà de comunicar la següent informació:·

* Nom del Centre:
* Adreça:
* Localitat:
* Persona de contacte:
* Telèfon de contacte:
* Horari:
* Número de sèrie:
* Codi de l'equip (Apareix escrit a l'ordinador junt amb es logotip de Red.es i està compost de "5 números / dues lletres / dues lletres / dues lletres", per exemple 16303/DL/IE/SM):
* Descripció de l'avaria:

Convé tenir en compte que el CAU de Red.es es troba a Madrid per la qual cosa és possible trobar interlocutors que no entenguin bé el català, oralment o per escrit.
— GARANTIA EXHAURIDA — Si l'ordinador correspon a la quota lliurada el 2003, les incidències es passaran mitjançant el servei d'atenció al client d'ID Grup ®, a la adreça de correu atencionalcliente@idgrup.com, i amb CC a Toni Borràs, adreça aborras@educacio.caib.es.

Quan això no sigui possible podeu telefonar al 902 902 208.

Un cop la incidència estigui solucionada enviareu un correu a la adreça aborras@educacio.caib.es indicant la data de reparació.

En qualsevol dels casos caldrà comunicar la següent informació:

* Client i centre: CAIB – centre IES/CP ...
* Adreça:
* Població:
* Horari del centre:
* Telèfon de contacte:
* Persona de contacte:
* Correu-E de contacte:
* Model de l'equip avariat:
* Número de sèrie de l'equip:
* Descripció de l'avaria:
* Codi de contracte de manteniment: MA2435