AvísAbans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent. En cas de dubte ABANS de donar avaria ho podeu consultar amb el CAU d'Educació seguint el protocol que podeu trobar a:
Avaries - Petició suport TIC al CAU

Equipament subministrat per IECISA - Informàtica El Corte Inglés

Samsung N145

Bateria

Auriculars

Ratolí

Durada de la garantia: 5 anys. Finalitza el 30 de gener 2017.

GARANTIA EXHAURIDA