Aquest article llista els contractes de maquinària que tenen una data propera de finalització de la garantia. Es recomana fer una revisió acurada del correcte funcionament d'aquest maquinari i, en cas de detectar mal funcionament,  procedir a comunicar l'avaria al proveïdor corresponent abans que acabi el període de garantia.

Aprofitam també per recordar que les garanties només afecten a defectes del maquinari, i només en el cas que aquests defectes no hagin estat produïts per manipulació o ús incorrecte de l'equipament.Amb data límit desembre 2017

 

DES01 2014 7373 (PC)DES01 2014 7373 (PC)

Empresa TEKNOSERVICE
Monitor AOC TTL 22"