Abans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i per tant si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent. En cas de dubte ABANS de donar avaria ho podeu consultar amb el CAU d'Educació seguint el protocol que podeu trobar a:

Avaries - Petició suport TIC al CAU

Procediment avaries - Contracte CONTR 2017 1995

Equipament subministrat per  DISPAL-SEIDOR :

Pissarra digital tàctil PROMETHEAN ActivBoard AB10T78D

Projector de curta distància  ViewSonic XGA 1024x768 LightStream PJD5353DS

Altaveus

Instal·lació PDI + Projector + Altaveus

NOTA: Si l'avaria del projector ViewSonic es deguda a un problema de la seva làmpada (per exemple: làmpada fusa o esgotada), no s'ha d'executar aquesta garantia, ja que la seva reposició no entra en garantia.

Consultau l'article "Làmpada de substitució per al projector ViewSonic LightStream PJD5353LS" per sol·licitar una làmpada de substitució al Servei TIE. El procés de substitució de la làmpada tampoc entra en garantia.

Per allargar la vida útil de la làmpada, es recomana apagar el projector quan no està en ús.

Durada de la garantia: 7 anys. Finalitza 29 de gener de 2025.

Si l'avaria correspon a la quota lliurada amb número d'expedient CONTR 2017 1995  s'haurà de complimentar el formulari següent:

En els casos que no sigui possible enviar el formulari, podeu enviar un correu amb les dades demanades al formulari, al CAU (Centre d'Atenció d'Usuaris) de  DISPAL-SEIDOR mitjançant  l'adreça de correu: soporte@seidortech.es
A més es remetran còpies del missatge (CC:) a les adreces: mdomingo@seidor.es, suport@educacio.caib.es i cau.educacio@fundaciobit.org